Flash News.

സ്കോളർഷിപ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ആധാർ നമ്പറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച CIRCULAR താഴെ കൊടുക്കുന്നു അത് പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് .. പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധക്ക്.... ഉച്ചഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപെട്ട DAILY BASIS DATA ENTRY നടത്തേണ്ട IVRS PORTAL ബ്ലോഗിന് മുകളില്‍ ഇടതുവശത്തായി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ന്യൂനപക്ഷ -പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്‌ തുക കുട്ടികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിനായി ആധാർ നമ്പർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായി അടിയന്തിരമായി ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച വ്യക്തമായ നിർദേശങ്ങൾ എല്ലാ സ്കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും കുട്ടികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്

Thursday, 22 February 2018

LSS/USS പരീക്ഷ സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് 

LSS/USS പരീക്ഷയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികളെ രാവിലെ 9 മണിക്ക് തന്നെ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.
 കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള ഉച്ചഭക്ഷണം അതാതു കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ തന്നെ വിതരണം നടത്തുന്നതാണ്.
 IMNSGHSS മയ്യില്‍, മുല്ലക്കൊടി എ യു പി എസ് എന്നീ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന കുട്ടികള്‍ ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്‍ പാത്രം കൊണ്ടു വരേണ്ടതാണ്.

ഓര്‍മ്മക്കുറിപ്പ്

അകാദമിക മാസ്റ്റര്‍ പ്ലാന്‍ എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളും 24/02/2018 ന് തന്നെ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

Wednesday, 21 February 2018

അറിയിപ്പ്

 എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളും, വിദ്യാരംഗം സ്കൂള്‍തല പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ , ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകള്‍ (ഫോട്ടോകള്‍ , നോട്ടീസ്, രചനകള്‍ ) സഹിതം മാര്‍ച്ച്‌ 10 നകം ഓഫിസില്‍ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.

Tuesday, 20 February 2018

അറിയിപ്പ് 

LSS/USS പരീക്ഷയുടെ ഹാള്‍ടിക്കറ്റ് പരീക്ഷഭവന്‍ സ്കൂള്‍ ലോഗിനില്‍ ലഭ്യമാണ്.ഹാള്‍ടിക്കറ്റ് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാത്തവര്‍ അടിയന്തിരമായി ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സ്കൂള്‍ ലോഗിന്‍ പാസ്സ്‌വേര്‍ഡ്‌ റീസെറ്റ് ചെയ്യാന്‍ ഒഫിസുമായി ബന്ധപ്പെടുക 

Monday, 19 February 2018/ പ്രധാനധ്യാപകരുടെ  ശ്രെദ്ധക്ക് // 

മെയ്ന്റൻസ്  ഗ്രാന്റ്  സ്കൂളുകൾക്ക്  തുക  റീ  അലോട്ട്  ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 20 -02 -2018  നുള്ളിൽ  തുക  പിൻവലിക്കേണ്ടതും  തുക  ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ         25 -02 -2018  ഉള്ളിൽ  സറണ്ടർ  ചെയ്യേണ്ടതുമാണ് . അലോട്ട്മെന്റ്  കിട്ടിയ  സ്കൂളുകളുടെ  ലിസ്റ്റ്  താഴെ  കൊടുക്കുന്നു.

ഓര്‍മ്മക്കുറിപ്പ്‌

LSS/USS ഇന്‍വിജിലേറ്റര്‍മാര്‍,പരീക്ഷ കേന്ദ്രം ചീഫ്,ഡപ്യൂട്ടി ചീഫ് എക്സാമിനര്‍ എന്നിവര്‍ക്കുള്ള പരിശീലനം 21/02/18 ന് 10 മണിക്ക് മയ്യില്‍ BRC യില്‍ വെച്ച് നടക്കുന്നു.ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കെണ്ടതാണ്.

LSS/USS ചോദ്യപേപ്പര്‍ സോര്‍ടിംഗ് തളിപറമ്പ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസില്‍ വച്ച് നാളെ (20/02/18 നു ) 10.30 നു നടക്കുന്നു.LSS/USS പരീക്ഷാകേന്ദ്രം ചീഫ് എക്സമിനര്‍മാര്‍ കൃത്യസമയത് എത്തിചേരേണ്ടതാണ്.

ഡയറ്റ്‌ കണ്ണൂര്‍ അയച്ച പരിശീലന MODULE കാണാന്‍ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക് ചെയ്യുക

ലിങ്ക്


// പ്രധാനധ്യാപകരുടെ  ശ്രെദ്ധക്ക് // 

ലോക മാതൃ ഭാഷാ  ദിനമായ  ഫെബ്രുവരി   21  ന്  വിദ്യാലയങ്ങളിൽ  ചൊല്ലി  കൊടുക്കേണ്ട   പ്രതിജ്ഞ  താഴെ  കൊടുക്കുന്നു.


Sunday, 18 February 2018

// പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  ശ്രെദ്ധക്ക് // 


     BIMS     ൽ  ചില വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക്  ടൂർ  ടി എ  ശീർഷകത്തിൽ    തുക റീ അലോട്ട് ചെയ്തുനൽകിയിട്ടുട്ട് .തുക 25 .02 .2018 നുള്ളിൽ പിൻവലിക്ണ്താണെന്നും തുക അവശ്യമില്ലെങ്കിൽ 28 .02 .2018 നുള്ളിൽ സറണ്ടർ ചെയ്യണമെന്നും  അറിയിക്കുന്നു . school list  താഴെ കൊടുക്കുന്നു 

School list-1
 School list-2
School list -3
School list-4
School list-5

Saturday, 17 February 2018

അറിയിപ്പ്

LSS /USS  ഹാള്‍ ടിക്കറ്റ്‌ സ്കൂള്‍ ലോഗിന്‍ ല്‍ ലഭ്യമാണ്.

Friday, 16 February 2018

അറിയിപ്പ്

ജൈവ വൈവിധ്യ ഉദ്യാനം പദ്ധതിക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ നിന്ന് മികവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ജില്ലകളില്‍ ഒന്നു രണ്ടു മൂന്ന്‍ സ്ഥാനക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു  25000, 20000, 15000 "ക്യാഷ് പ്രൈസ്" നല്‍കുന്നു.

തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിനുള്ള വിവരശേഖരണതിനുള്ള പ്രോഫോര്‍മ യും DD യുടെ കത്തും ലിങ്കില്‍ കൊടുക്കുന്നു. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിദ്യാലയങ്ങള്‍ പൂരിപ്പിച്ച ഫെബ്രുവരി 20 ന് മുമ്പായി അപേക്ഷാ പൂരിപ്പിച്ച് നല്‍കേണ്ടതാണ്.
Wednesday, 14 February 2018

// പ്രധാന അദ്ധ്യാപകരുടെ  ശ്രെദ്ധക്ക് // U .S .S  പരീക്ഷയുടെ  circular ഉം  OMR  ഉം താഴെ കൊടുക്കുന്നു .

Circular
OMR Sheet
OMR


യു പി സ്കൂള്‍ പ്രധാനാധ്യാപകര്‍ക്കുള്ള  ഓർമ്മക്കുറിപ്പ് 

വിദ്യാലയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ അധ്യാപകര്‍ അനധ്യാപകര്‍ എന്നിവരെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ എന്നിവ  ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി ശേഖരിച്ചു സ്കൂള്‍ DATA BANK തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സോഫ്റ്റ്‌ വെയര്‍ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

 പ്രസ്തുത സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശീലനം 16-02-2018 ന് വെള്ളിയാഴ്ച കണ്ണൂര്‍ കലക്ട്രേറ്റ്‌ ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ വെച്ച് നടക്കുന്നു.സമയം : ഉച്ചക്ക് 2 മണി തല്‍

എല്ലാ ഗവ. എയിഡഡ യു പി  സ്കൂള്‍  പ്രധാനാധ്യാപകരും  അല്ലെങ്കില്‍ ഈ പ്രവര്‍ത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അധ്യാപക/ അനധ്യാപക ജീവനക്കാരില്‍ ഒരാളോ നിര്‍ബന്ധമായും ഈ പരിശീലന പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

Tuesday, 13 February 2018

അറിയിപ്പ് 
തളിപറമ്പ് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഈ വര്ഷം നടന്ന നൂതനമായ അക്കാഡമിക് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അവതരണവും തുടർ  പ്രവർത്തങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച  ആസൂത്രണവും നടത്തുന്നതിനായി 1  മുതൽ 12  വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ  മുഴുവൻ അധ്യാപകരുടെയും  തദ്ദേശ  സ്വയംഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജനപ്രതിനിധികൾ , പി.ടി.എ , മദർ പി.ടി.എ പ്രസിഡന്റുമാർ  എന്നിവരുടെയും  ഒരു  മുഴുദിന ശില്പശാല  17-02-18 നു ശനിയാഴ്ച്ച  തളിപ്പറമ്പ്  കാഞ്ഞിരങ്ങാട് ഇൻഡോർ  പാർക്കിൽ  വെച്ച്  നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് . ശില്പശാലയിൽ  തളിപറമ്പ് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പരിധിയിൽ  പെടുന്ന  മുഴുവൻ വിദ്യാലയങ്ങളിലെയും  എല്ലാ അധ്യാപകരെയും  പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതിവശ്യമായ നിർദേശങ്ങൾ പ്രധാ നാധ്യാപകർക്കു നൽകുന്നു .
NOON MEAL CIRCULAR ---MARCH മാസം അരി വേണ്ടാത്ത സ്കൂളുകൾ മാർച്ച് 1  നു മുൻപ്  റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് . CIRCULAR  താഴെ കൊടുക്കുന്നു .

CIRCULAR
ഡയറ്റ്‌ കണ്ണൂരില്‍ നിന്നുള്ള അറിയിപ്പ് 

16,17,18 തീയതികളിൽ പ്രധാനാധ്യാപകരായി സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളവർക്കുള്ള പരിശീലനം മറ്റൊരു തീയതിയിലേക്കു മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്നു .തീയതി സ്ഥലം എന്നിവ പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതാണ് ​


 -Sd-

2018-19 വര്‍ഷത്തെ സമ്മര്‍ കോച്ചിംഗ് കാമ്പ് സംബന്ധിച്ച വിശദ വിവരങ്ങള്‍ കാണാന്‍ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 


സമ്മര്‍ കോച്ചിംഗ് കാമ്പ്Monday, 12 February 2018 വാർഷീക പരീക്ഷ ടൈം ടേബിൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു 

Time Table   HS /UP /L P 
// അറിയിപ്പ് // 

BtcmKy ImbnI BIvSn-hnän ]pkvX-I-§Ä

Std. V –(Eng)   
Std. VI –(Eng) 
Std. VI –(Mal) 
Std. VII –(Eng) 
Std. VII –(Mal) 


മേൽ  പറഞ്ഞ    പുസ്തകങ്ങൾ     വിദ്യാഭ്യാസ  ഉപ  ഡയറക്ടറുടെ  ഓഫീസിൽ   ലഭ്യമാണ് 

Sunday, 11 February 2018

// അറിയിപ്പ് // 

എൽ .എസ്‌ .എസ്‌ /യു ;എസ്‌ .എസ്‌ . പരീക്ഷ യുടെ  ചീഫ്  സുപ്രണ്ട് /ഡെപ്യൂട്ടി  സുപ്രണ്ട്/ ഇൻവിജിലേറ്റർ  എന്നിവർക്ക്  ഒരു ക്ലാസ്സ്‌  21-2 -2018  ന്   രാവിലെ  10  മണിക്ക് മയ്യിൽ   ബി  ആർ .സിയിൽ     വെച്ച്  നടക്കുന്നു . ക്ളാസ്സിൽ  ബന്ധപ്പെട്ടവർ കൃത്യ സമയത്ത്  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് 

Thursday, 8 February 2018

അകാദമിക മാസ്റ്റര്‍ പ്ലാന്‍ സമര്‍പ്പണം സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ കാണാന്‍ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക  


അകാദമിക മാസ്റ്റര്‍പ്ലാന്‍ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍

MOST URGENT
ദിവസ വേതന ഇനത്തിൽ ഇനി ആവശ്യമുള്ള തുകയുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുത്ത  പ്രൊഫോർമയിൽ 12.02.2018 ന് (തിങ്കളാഴ്ച  )സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.ദിവസ വേതനത്തിൽ അദ്ധ്യാപക,അദ്ധ്യാപകേതര ജീവനക്കാർ ജോലി ചൈയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ NIL റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .ആവശ്യമുള്ള തുകയുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കാത്ത വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് ദിവസ വേതനം ലഭിക്കില്ല എന്ന് കൂടി അറിയിക്കുന്നു .

Wednesday, 7 February 2018

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ   അടിയന്തിര  ശ്രെദ്ധ ക്ക് 
NATIONAL  DEWORMING  DAY  FEBRUARY  2018 

CIRCULAR  ൽ  പറഞ്ഞ നിർദേശങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി  പാലിക്കേണ്ടതാണ്  CIRCULAR  താഴെ കൊടുക്കുന്നു 
CIRCULAR

PROFORMA

PROFORMA  SUBMITTED  TODAY ITSELF 


പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

Stamp വിതരണവുമായി ബന്ധപെട്ടു എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും അവരുടെ വിദ്യാലയത്തിലെ Approved teachers ന്റെ എണ്ണം  താഴെ അറ്റാച്ച് ചെയ്‌ത പ്രൊഫോർമയിൽ നാളെ  നാലു മണിക്ക് മുൻപായി തന്നെ എന്റർ  ചെയ്യണ്ടതാണ് .ഹൈസ്കൂളിന് ബാധകമല്ല

യു പി സ്കൂള്‍ പ്രധാനാധ്യാപകര്‍ക്കുള്ള  പ്രത്യേക അറിയിപ്പ്

വിദ്യാലയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ അധ്യാപകര്‍ അനധ്യാപകര്‍ എന്നിവരെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ എന്നിവ  ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി ശേഖരിച്ചു സ്കൂള്‍ DATA BANK തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സോഫ്റ്റ്‌ വെയര്‍ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.


 പ്രസ്തുത സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശീലനം 16-02-2018 ന് വെള്ളിയാഴ്ച കണ്ണൂര്‍ കലക്ട്രേറ്റ്‌ ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ വെച്ച് നടക്കുന്നു.സമയം : ഉച്ചക്ക് 2 മണി മുതല്‍


എല്ലാ ഗവ. എയിഡഡ യു പി  സ്കൂള്‍  പ്രധാനാധ്യാപകരും  അല്ലെങ്കില്‍ ഈ പ്രവര്‍ത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അധ്യാപക/ അനധ്യാപക ജീവനക്കാരില്‍ ഒരാളോ നിര്‍ബന്ധമായും ഈ പരിശീലന പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

Friday, 2 February 2018  പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ    അടിയന്തിര യോഗം  നവ  കേരള  മിഷൻ  2018  സംബന്ധിച്ച  മോണിറ്ററിംഗ് ഫോർമാറ്റ്     തയാറാക്കി  താഴെ കൊടുക്കുന്നു; ഫോർമാറ്റ്  പൂരിപ്പിച്ച  നാളെ
 (3 -2 -18  )  12  മണിക്ക്  നടക്കുന്ന അടിയന്തിര പ്രാധാന്യമുള്ള  പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ   മീറ്റിംഗിൽ  കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് 

ശ്രദ്ധ  ഫോർമാറ്റ്    നാളിതുവരെ  പൂരിപ്പിച്ചു  നൽകാത്തവർ  നാളത്തെ  കോൺഫെറൻസിൽ 
നിർബന്ധമായും കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് 

PROFORMA