Flash News.

സ്കോളർഷിപ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ആധാർ നമ്പറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച CIRCULAR താഴെ കൊടുക്കുന്നു അത് പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് .. പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധക്ക്.... ഉച്ചഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപെട്ട DAILY BASIS DATA ENTRY നടത്തേണ്ട IVRS PORTAL ബ്ലോഗിന് മുകളില്‍ ഇടതുവശത്തായി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ന്യൂനപക്ഷ -പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്‌ തുക കുട്ടികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിനായി ആധാർ നമ്പർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായി അടിയന്തിരമായി ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച വ്യക്തമായ നിർദേശങ്ങൾ എല്ലാ സ്കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും കുട്ടികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്

Saturday, 18 November 2017

To submit expenditure 

Online Expenditure Statement 2017 August മുതൽ ഒക്ടോബർ 2017 വരെയുള്ള EXPENDITURE സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ് 22 -11 -2017 നു 5 മണിക്ക് മുമ്പായിTRNO ചേർത്ത് ഓൺലൈനിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് .ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്  ഇൻഡന്റ്  2018 -19  നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക്  താഴെ കൊടുത്ത  circular  കാണുക.

Circular
Circular
Circular
Circular
അറിയിപ്പ് 


തളിപ്പറമ്പ  സൗത്ത്  ഉപജില്ലയിലെ    പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ   യോഗം  22 -11 -17 ന്  ബുധനാഴ്ച്ച  രാവിലെ  10  മണിക്ക്  മയ്യിൽ  ബി  ആർ  സി  യിൽ  വെച്ച്   നടക്കുന്നതാണ്.മുഴുവൻ  പ്രധാനാധ്യാപകരും  S D P   സഹിതം  യോഗത്തിൽ  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.


അജണ്ട  :1 ) അക്കാഡമിക് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ 
                   2 )ശ്രെദ്ധ 

Friday, 17 November 2017അറിയിപ്പ്

 സംസ്ഥാനസ്ക്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവത്തിൽ കണ്ണൂർ റവന്യു ജില്ലയെ 
പ്രതിനിധികരിച്ചു പങ്കെടുക്കന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ചെലവിലേക്കായി  പി.  ഡി.   അക്കൗണ്ടിൽ   നിന്നും  തുക   പിൻവലിക്കുന്നത്   സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.
order

Wednesday, 15 November 2017

സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവ ത്തിൽ കണ്ണൂർ റവന്യു ജില്ലയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു യോഗം നവംബർ 18ന് ഉച്ചക്ക് ശേഷം 3: 30 ന് ചൊവ്വ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ വെച്ച് ചേരുന്നു. ഈ യോഗത്തിൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്ക റ്റിന്റെ 2 പകർപ്പ് സഹിതം ഫോട്ടോ അറ്റ.സ്റ്റേഷൻ നടത്തി വിദ്യാർത്ഥി/രക്ഷിതാവ്/ അധ്യാപകർ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

SHASTHROLSAVAM PARTICIPANTS ID

പ്രധാനധ്യാപകരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക്‌

എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലും നിലവില്‍ പ൦ന൦ നടത്തുന്നഐ  ഇ ഡി സി കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും സ്കൂളിലെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ എണ്ണം, ഐ ഇ ഡി കുട്ടികള്‍ക്ക് വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ ചെയ്ത് നല്‍കിയിട്ടുള്ള മറ്റു സൌകര്യങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അടിയന്തിരമായി അറിയിക്കനാവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് DPI യില്‍ നിന്ന് രണ്ടു പ്രോഫോര്‍മകള്‍ അയച്ചിരുന്നു.ഒരാഴ്ച മുമ്പേ പ്രോഫോര്‍മകള്‍ ബ്ലോഗില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏതാനും സ്കൂളുകള്‍ മാത്രമേ പ്രോഫോര്‍മകള്‍ പൂരിപ്പിച്ച് നല്‍കിയിട്ടുള്ളൂ.അടിയന്തിരമായി താഴെ ലിങ്കില്‍ കൊടുക്കുന്ന പ്രോഫോര്മകള്‍ പൂരിപ്പിച്ച് ഓഫീസില്‍ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. കാലതാമസം വരുത്തുന്ന സ്കൂളുകളുടെ വിവരം DDE, DPI ഓഫിസുകള്‍ക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്.

പ്രോഫോര്‍മ

Tuesday, 14 November 2017

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ   ശ്രെദ്ധ ക്ക് 

നാളെ  (16-11 -2017 )  രാവിലെ  11 .30  മണിക്ക്  HM  CONFERENCE  കമ്പിൽ  മാപ്പിള  ഹൈ  സ്കൂളിൽ  വെച്ചു  ചേരുന്നതാണ്  . എല്ലാ   പ്രധാനാധ്യാപകരും കൃത്യ  സമയത്തു  തന്നെ  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് ..
പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ   ശ്രെദ്ധക്ക് 

ഉച്ചഭക്ഷണ  പദ്ധതിയുമായി  ബന്ധപ്പെട്ട്   ഈ  ഉപജില്ലയിലെ  സ്കൂളുകളിൽ  പാചക വാതക കണക്ഷൻ  എടുക്കാത്ത  ഏതെങ്കിലും  സ്കൂൾ  ഉണ്ടെങ്കിൽ  ആ  വിവരം  ഇന്നുതന്നെ (14 -11 -17 )  ഈ ഓഫീസിൽ  ഫോൺ മുഖാന്തിരം  അറിയിക്കേണ്ടതാണ് 

Monday, 13 November 2017

സ്വഛ്‌ വിദ്യാലയ പുരസ്കാര്‍ 

സ്വഛ്‌ വിദ്യാലയ പുരസ്കാര്‍  അവാര്‍ഡിന് അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തിയ്യതി 15/11/2017 ആണ്. MHRD website വഴിയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്.

സരകുലര്‍ കാണാന്‍  ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  ശ്രെദ്ധക്ക് 

GAINPF  വളരെ  അടിയന്തിരം 

പേ റിവിഷനുമായി  ബന്ധപ്പെട്ട്  P .F  ഷെഡ്യൂളിൽ  മെർജ്  ചെയ്ത  ബിൽ ,   എൻ ക്യാഷ് ചെയ്ത  തീയതി , ജി . ഒ . നമ്പർ എന്നിവ  രേഖപ്പെടുത്തി 15-11-17  നു  തന്നെ  ഓഫീസിൽ  എത്തിക്കേണ്ടതാണ് ..

അറിയിപ്പ്

മൂന്ന് അഞ്ച് ക്ലാസ്സുകളിലെ പ൦നത്തില്‍ പിന്നാക്കം നില്‍ക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കായി നടപ്പിലാക്കുന്ന ശ്രദ്ധ പദ്ധതി ഇതുവരെ നടപ്പിലാക്കാത്ത വിദ്യാലയങ്ങള്‍ ഈ വിവരം ഓഫിസില്‍ അടിയന്തിരമായി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

വളരെ  അടിയന്തിരം 
ഉച്ചഭക്ഷണ  പദ്ധതിയുമായി  ബന്ധപ്പെട്ട്  Daily  Data Entry  ഇന്നു (14 -11 -17 )  ചെയ്ത  ഉടനെ  ഫോൺ മുഖേന  ഈ ഓഫീസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് 

കലോത്സവം സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്

LP  വിഭാഗം പ്രസംഗ മത്സരത്തിന്‍റെ വിഷയം 

                                 "എന്‍റെ ഗ്രാമം"

സബ്ജില്ല തല മത്സരങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ഇന്ന്, 14/11/2017 ന് ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്ക് ആരംഭിക്കും.

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  ശ്രെദ്ധക്ക് 

ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്  - വളരെ  അടിയന്തരം

മൂന്നാം  വോള്യം - അധികമുള്ള പാഠ പുസ്തകങ്ങൾ നാളെ  (15 -11 -2017 ) -  2  മണിക്ക് തന്നെ ഈ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ് . ആവശ്യമുള്ള  പാഠ പുസ്തകങ്ങൾ  കൈ പറ്റേണ്ടതുമാണ് ....

തളിപറമ്പ സൌത്ത് സബ്ജില്ലാ തല കലോത്സവം 2017-18 ന്‍റെ സമയക്രമവും നോട്ടീസും കാണാന്‍ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കലോത്സവത്തിന്റെ രജിസ്ട്രേഷന്‍ 14/11/2017 ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 2.00 മണിക്ക് ആരംഭിക്കും


സബ്ജില്ലാ തല കലോത്സവം നോട്ടീസ്


Sunday, 12 November 2017

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക്‌-കലോല്‍സവവുമായിബന്ധപ്പെട്ട ഉത്പന്ന ശേഖരണം സംബന്ധിച്ച് 

കലോല്‍സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്പന്ന ശേഖരണം നാളെ, 14/11/2017 ന്  നടക്കുന്നു.ഉത്പന്ന ശേഖരണം നടത്തുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളും സമയവും താഴെ കൊടുക്കുന്നു.ശേഖരണ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്ക് അടുത്തുള്ള മറ്റു വിദ്യാലയങ്ങള്‍ ഉത്പന്നങ്ങള്‍ തൊട്ടടുത്തുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ കൃത്യ സമയത്ത് എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.എല്ലാ സ്കൂളുകളും ശേഖരിച്ച ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റും സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

കേന്ദ്രം                                                                         സമയം

ചേലേരി എ യു പി സ്കൂള്‍                              രാവിലെ 10.15 മണി 

കൊളച്ചേരി എ യു പി സ്കൂള്‍                        രാവിലെ 10.30 മണി

പെരുമാചേരി എ യു പി സ്കൂള്‍                   രാവിലെ 10.45 മണി 

രാധാകൃഷ്ണ എ യു പി സ്കൂള്‍                    രാവിലെ 11.30 മണി

ചട്ടുകപ്പാറ HSS                                                        രാവിലെ 11.45 മണി

കുറ്റ്യാട്ടൂര്‍ എ യു പി സ്കൂള്‍                           ഉച്ചക്ക് 12.00 മണി 

മയ്യില്‍ ബി ആര്‍ സി                                                ഉച്ചക്ക് 12.30 

മുല്ലക്കൊടി എ യു പി                                           ഉച്ചക്ക് 1.00 മണി

പറശ്ശിനി  എ യു പി സ്കൂള്‍                              ഉച്ചക്ക് 1.15 മണി

ആന്തൂര്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റി                                    ഉച്ചക്ക് 1.30 മണി

മൊറാഴ സെന്‍ട്രല്‍ യു പി സ്കൂള്‍                   ഉച്ചക്ക് 2.00 മണിThursday, 9 November 2017

അറിയിപ്പ് 

കേരള മുന്നാക്ക സമുദായ കോര്‍പറേഷന്‍  നല്‍കുന്ന 2017-18 വര്‍ഷത്തെ സമുന്നതി സ്കോളര്‍ഷിപ്പിനുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 15/11/2017 ആണ് അവസാന തിയ്യതി കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി www.kswcfc.orgഎന്ന website സന്ദര്‍ശിക്കുക. അപേക്ഷകള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയാണ് സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടത്‌. 

പ്രവൃത്തി പരിചയ മേള സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്


റവന്യൂ ജില്ല പ്രവൃത്തി പരിചയ മേള 10/11/2017 , 11/11/2017 (വെള്ളി, ശനി  ദിവസങ്ങളിലായി ) ചൊവ്വ ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി സ്കൂളില്‍ വെച്ച് നടക്കുന്നു.
LP,HS വിഭാഗങ്ങളിലെ മത്സരങ്ങള്‍ 10/11/17 നും UP,HSS വിഭാഗങ്ങളിലെ മത്സരങ്ങള്‍ 11/11/2017 നുമാണ് നടക്കുന്നത്. രാവിലെ 10 മണി മുതല്‍ ഓണ്‍ ദി സ്പോട്ട് മത്സരങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കും. ഓണ്‍ലൈന്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആയതിനാല്‍ സാക്ഷ്യപത്രവും ID യും സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതില്ല.


  MR vaccination Campaign


 List of private hospitals where free MR vaccine will be supplied as part of MR Vaccination Campaign . Kindly inform all the children and parents who have missed MR vaccine during the school sessions. MR vaccine is also given at all Govt. health facility.


 

                                                  അറിയിപ്പ്

സ്ക്കൂള്‍ കലോല്‍സവത്തിന്റെ  online entry മാത്രം നടത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ  യൂസര്‍നെയിമും പാസ്‌വേര്‍ഡും അയക്കുന്നു. കലോല്‍സവത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന സ്ക്കൂളുകള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും ഓണ്‍ലൈന്‍ എന്‍ട്രി നടത്തുന്നതിനാവശ്യമായ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കേണ്ടതാണ്.

User NamePassword
thaliparamba_southadmin@138

Wednesday, 8 November 2017

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധക്ക്

2017-18 വര്‍ഷം സര്‍ക്കാര്‍ /AIDED/UN AIDED(അംഗീകൃതം ) വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ ഉള്ള IED കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും അവര്‍ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന സൌകര്യവും സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഫോര്‍മയില്‍ ശേഖരിച്ചു എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഓഫിസിലേക്കു അയക്കേണ്ടതാണ്.IED കുട്ടികളായി പരിഗണിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡവും  ഇതോടൊപ്പം അറിവിലേക്കായി ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു
അറിയിപ്പ്

സബ് ജില്ല ഗണിത ശാസ്ത്ര അസോസിയേഷൻ H, UP വിഭാഗം കുട്ടികൾക്കായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ശ്രീനിവാസ രാമാനുജൻ പേപ്പർ പ്രസന്റേഷൻ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ 18/11/2017 ന് മുമ്പ് സെക്രട്ടറിയുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. Mobile .9995465420,85471 29620.
Hട വിഷയം: പ്രശ്ന പരിഹാരം ബീജഗണിതത്തിലൂടെ
UP വിഷയം: ഭിന്ന സംഖ്യയും പ്രയോഗവും.

അറിയിപ്പ് 

മൂന്നാം  വോള്യ  പാഠപുസ്തകത്തിത്തിന്റെ  excess /shortage  പ്രൊഫോർമ   താഴെ  കൊടുക്കുന്നു . പ്രൊഫൊർമ  പൂരിപ്പിച്ച്  9 -11 -17  ഓഫീസിൽ  സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്  

Tuesday, 7 November 2017

നവംബര്‍ 7 മുതല്‍ 14 വരെ എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലും  ശാസ്ത്രാവബോധ വാരം ആചരിക്കെണ്ടതാണ്


വിശദ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി താഴെ കൊടുത്ത ലിങ്കുകളില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.


LETTER