Flash News.

സ്കോളർഷിപ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ആധാർ നമ്പറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച CIRCULAR താഴെ കൊടുക്കുന്നു അത് പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് .. പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധക്ക്.... ഉച്ചഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപെട്ട DAILY BASIS DATA ENTRY നടത്തേണ്ട IVRS PORTAL ബ്ലോഗിന് മുകളില്‍ ഇടതുവശത്തായി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ന്യൂനപക്ഷ -പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്‌ തുക കുട്ടികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിനായി ആധാർ നമ്പർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായി അടിയന്തിരമായി ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച വ്യക്തമായ നിർദേശങ്ങൾ എല്ലാ സ്കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും കുട്ടികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്

Friday, 24 May 2019


HM-Module താഴെ  കൊടുക്കുന്നു 

// അറിയിപ്പ് // 

മെഡിസെപ്  നിർദ്ദേശങ്ങൾ  താഴെ  കൊടുക്കുന്നു.// അറിയിപ്പ് // 

 മാർച്ച്   മാസം  സ്കൂളിൽ  മിച്ചമുള്ള  അരിയുടെ  ഗുണനിലവാരം  പരിശോധിച്ച്  ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും  അരി   ഗുണനിലവാരം  ഇല്ലാത്തതാണങ്കിൽ     28  -5 -19   നുള്ളിൽ  നൂൺ  മീൽ  ഓഫീസറെ  അറിയിൻകേണ്ടതാണ് 

Thursday, 23 May 2019

പ്രധാനധ്യപകരുടെ ശ്രദ്ധക്ക്

സ്കൂളിലെ ഐടി-ഐസിടി അധിഷ്ടിത പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കാര്യക്ഷമമാകുനത് സ൦ബന്ധിച്ച  circular  താഴെ കൊടുക്കുന്നു 

പ്രധാനധ്യപകരുടെ ശ്രദ്ധക്ക്

 ഇന്‍സ്പയര്‍ അവാര്‍ഡ് 2019-20 ഓണ്‍ലൈന്‍ എന്‍ട്രി നടത്തുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു

Letter
പ്രധാനധ്യപകരുടെ ശ്രദ്ധക്ക്


സ്കൂള്കളില്‍ പ്രവേശനോത്സവം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ട എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും നടത്തേണ്ടതാണ്

// പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  ശ്രെദ്ധക്ക് // 

ബാലാവകാശ  കമ്മീഷന്റെ  ഉത്തരവ്  താഴെ കൊടുക്കുന്നു . ഉത്തരവിലെ  നിർദ്ദേശങ്ങൾ  പാലിക്കണമെന്ന്  അറിയിക്കുന്നു.

Wednesday, 22 May 2019


// പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  ശ്രെദ്ധക്ക് // 


   1)    പ്രധാനാധ്യാപകർക്കുള്ള  ഏകദിന പരിശീലനം  28 -5 -19  ന്  ചൊവ്വാഴ്ച   രാവിലെ  10  മണി  മുതൽ  ബി  ആർ  സിയിൽ  വെച്ച്  നടത്തുന്നതാണ് . എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും   നിർ ബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് . 


അധ്യാപകർക്കുള്ള  അവധിക്കാല  പരിശീലന  പരിപാടിയിൽ ഇതുവരെ പങ്കെടുക്കാത്ത  അധ്യാപകർക്ക്  വേണ്ടി  24 -5 -19  മുതൽ  കണ്ണൂർ  നോർത്ത്  ബി  ആർ  സി യിൽ വെച്ച്   പരിശീലന  ക്ലാസ്  നടത്തപെടുന്നതാണ്. ആയതിനാൽ  പരിശീലനംലഭിക്കാത്ത അദ്ധ്യാപകർ  നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് .  ഹെഡ്‍ മാസ്റ്റർ മാർ  ഇക്കാര്യത്തിൽ  പ്രത്യേക  ശ്രെദ്ധ  പതിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
Monday, 20 May 2019U  P  സ്കൂൾ  പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  ശ്രെദ്ധക്ക് 


iron  folic  പ്രൊഫോർമ     ഇന്ന്     തന്നെ  ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ അടിയന്തിര  ശ്രെദ്ധക്ക് 


Aided  സ്കൂളുകളിലെ  നിയമന  പ്രൊപ്പോസൽ              on - line  ആയി   സമർപ്പിക്കുന്നതുമായി  ബന്ധപ്പെട്ട് മാനേജർമാരെ    സോഫ്റ്റ്‌വെയർ  പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനായി  22 -5 19  ന്   ബുധനാഴ്‌ച   ഉച്ചക്ക്‌  1 .30   മണിക്ക്  തളിപ്പറമ്പ  ടാഗോർ  വിദ്യാനികേതനിൽ  വെച്ച്   യോഗം  ചേരുന്നതാണ് . പ്രസ്തത  വിവരം  അതാത്  സ്കൂൾ  മാനേജർ മാരെ  ബന്ധപ്പെട്ട  പ്രാധ്യാനധ്യാപകർ   അറിയിക്കേണ്ടതാണ് 
//  പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  ശ്രെദ്ധക്ക് // 


ച്ച  ഭക്ഷണ  [പദ്ധതി  2019 -20  അധ്യയന  വർഷാരംഭത്തിന്  മുന്നോടിയായി   നടപ്പാക്കേണ്ട  അടിയന്തിര  നടപടികളെ കുറിച്ചുള്ള  CIRCULAR  താഴെക്കൊടുക്കുന്നു ; CIRCULAR   നിർദ്ദേശങ്ങൾ  കൃത്യമായി  പാലിക്കേണ്ടതാണ് 


Circular
Circular
Circular

Saturday, 18 May 2019

// പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  ശ്രെദ്ധക്ക് //

16 / 5/ 2019  ന്   പൊതു  വിദ്യാഭ്യാസ  ഡിറക്ടറുടെ  ചേംബറിൽ  നടത്തിയ  മീറ്റിംഗിൽ    അറിയിച്ച   നിർദ്ദേശങ്ങൾ  .

1 ) സ്പെഷ്യൽ ഫീ  ഫണ്ട്  ൽ  നിന്ന്  പിൻവലിച്ച  തുക  സ്കൂൾ  modification  ചെയ്യുന്നതിന്  ഉപയോഗിക്കാം.  പുതിയ  അധ്യയന വർഷം  ആരംഭിക്കുമ്പോൾ  വിദ്യാലയം  വളരെ  വൃത്തിയായി  സൂക്ഷിക്കാൻ  മേൽ  ഫണ്ട്  ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് (വൈറ്റ് വാഷ് , സ്കൂൾ  ശു ചികരണം )

2 ) പൊതു  വിദ്യാഭ്യാസ  ഡിറക്ടറുടെ   circular  പ്രകാരമുള്ള PTA  ഫണ്ട്  മാത്രമേ  വാങ്ങാൻ  പാടുള്ളു. ഈ  വിഷയത്തിൽ പരാതി  ലഭിച്ചാൽ  ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനാധ്യാപകർ ക്കെതിരെ   കർശന  അച്ചടക്ക  നടപടികൾ  സ്വീകരിക്കുന്നതാന്നെന്ന്  അറിയിക്കുന്നു .രക്ഷിതാക്കൽ  സ്വന്ത  ഇഷ്ട  പ്രകാരം  ഫണ്ട്  തന്നാൽ  ആയത്  സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് . ഇതിന്  നിബന്ധിക്കാൻ  പാടുള്ളതല്ല.

3 ) സ്കൂൾ  തുറക്കുന്നതിന്  മുൻപ്  ഫിറ്റ്നസ്  certificate  ബന്ധപ്പെട്ട  അധികാരികളിൽ  നിന്ന്  വാങ്ങേണ്ടാതാണ് .

4  ) May  20  തീയതി    മുതൽ  സമ്പൂർണയിൽ   data  entry  നടത്തുന്നതിനുള്ള  നടപടി  സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്  അവസാന  ദിവസം  വരെ  കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ല.പുതിയതായി  ചേരുന്ന  വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും /നിലവിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും മുഴുവൻ  വിവരങ്ങളും  ചേർക്കേണ്ടതാണ് ; ഉദാ  ജാതി /മതം , APL /BPL  . മതം /ജാതി  അപേക്ഷയിൽ  ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ  ടി  ചേർക്കേണ്ടതില്ല. UID  നിർബന്ധമാണ് .  ഇല്ല  എങ്കിൽ  EID   ചേർക്കേണ്ടതാണ്

4 )സ്‌കൂൾ  തുറക്കുന്നതി ന്   മുൻപ്  ഫിറ്റ്നസ്  സർട്ടിഫിക്കറ്റ്  ബന്ധപ്പെട്ട  അധികാരികളിൽ  നിന്നും  വാങ്ങേണ്ടതാണ്.


6th  working  day  വിവരം  സമ്പൂർണയിൽ  add  ചെയ്യുന്നത്    വേണ്ടി യുള്ള  നിർദ്ദേശങ്ങൾ  തഴെ കൊടുക്കുന്നു;

1 ) നിലവിൽ  ഈ  വർഷം  ജൂൺ  3 ന്  സ്‌കൂൾ  തുറക്കുകയും  ജൂൺ  11 ന്   6th  working  day  ആയി  കണക്കാക്കുകയും  ചെയ്യുന്നതാണെന്ന്  അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് തീയതിൽ  മാറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ  ടി  വിവരം  അറിയിക്കുന്നതാണ്.

2 )സമ്പൂർണയിൽ  SCHOOL  ഡീറ്റെയിൽസ്   ആവശ്യപ്പെട്ട  വിവരങ്ങൾ  മുഴുവനായും  ചേർക്കേണ്ടതാണ്  ഉദാ : സ്കൂൾ  ആരംഭിച്ച  വർഷം , PTA  സംബന്ധിച്ച  വിവരങ്ങൾ
ഫോൺ  NO
മറ്റ്  അടിസ്ഥാന  വിവരങ്ങൾ
3 ) PROMOT  ചെയ്ത  വിദ്യാർത്ഥികളുടെ  വിവരങ്ങൾ  MAY  20  മുതൽ  തന്നെ  സമ്പൂർണയിൽ  അപ്ഡേറ്റ്  ചെയ്യേണ്ടതാണ്

4 ) SIXTH  വർക്കിംഗ്  DAY  വിവരങ്ങൾ  ജൂൺ  11  ന്  മണിക്ക്  മുൻപായി സമ്പൂർണയിൽ  അപ്ഡേറ്റ്  ചെയ്തത്  പ്രൊഫോർമ  ഓഫീസിൽ  സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .


// പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  ശ്രെദ്ധക്ക് // 

സ്കൂൾ  സുരക്ഷാ  പദ്ധതി  മാർഗ്ഗ  നിർദ്ദേശങ്ങൾ  അടങ്ങിയ  circular താഴെ കൊടുക്കുന്നു.നിർദേശങ്ങൾ നിർബന്ധമായും  പാലിക്കേണ്ടതാണ് .

Thursday, 16 May 2019


Adnbn¸v
Ah-[n-¡me ]cn-io-e\w

1.        A¡m-Z-anI ]cnio-e-\-¯n CXp-hsc ]s¦-Sp-¡m¯ F ]n / bp ]n A[ym-]-Isc  sabv 18 apX 22 hsc Xfn-¸-d¼v SmtKmÀ hnZym-\n-tI-X-\nepw bp ]n  AZÀ k_vPIvSv I®qÀ t\mÀ¯v _n BÀ kn bn   sh¨v \S-¡p¶ temtkÀkv _m¨n  ]s¦-Sp-t¡-­-XmWv .
sF kn Sn ]cn-io-e\w CXp-hsc ]s¦-Sp-¡m¯ F ]n / bp ]n A[ym-]-Isc  sabv 17 apX 21 hsc  a¿n _n BÀ kn bn sh¨v \S-¡p¶ ]cn-ioe-\-¯n  ]s¦-Sp-¸n-t¡-­-XmWv 

Monday, 13 May 2019


വളരെ അടിയന്തിരം 

പ്രൈമറി സ്കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രെദ്ധക്ക് 

      2018 -19  വർഷത്തിൽ ട്രഷറി ക്യൂ ഇൽ ഉൾപ്പെട്ട ബിംസ് ബില്ലുകളുടെ ഇനത്തിന്റെ പേര് , ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്, തുക എന്നീ വിവരങ്ങൾ 15 /5/19  5.00  pm മുൻപായി  ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് 

Friday, 10 May 2019// അറിയിപ്പ് // 

അവധിക്കാല പരിശീലനത്തിന്റെ  രണ്ടാം  ഘട്ടം  13 / 5 / 19  മുതൽ  മയ്യിൽ  ഹൈസ്കൂളിൽ   രാവിലെ  10  മണിക്ക്  ആരംഭിക്കും . ഇതുവരെ  പരീശീലനത്തിൽ  പങ്കെടുക്കാത്ത  1  മുതൽ  7  വരെ  ക്ലാസ്സുകളിലെ   എല്ലാ  സ്‌കൂൾ  അധ്യാപകരും  നിർബന്ധമായും  രണ്ടാം  ഘട്ട  പരിശീലനത്തിൽ  പങ്കെടുകേണ്ടതാണ്  .

Thursday, 9 May 2019

// അറിയിപ്പ് // ജോസഫ്  മുണ്ടശ്ശേരി  അവാർഡ്  2019 -20  രചനകൾ  ക്ഷണിക്കുന്നു 
നിർദ്ദേശങ്ങൾ  അടങ്ങിയ  കത്ത്  താഴെ  കൊടുക്കുന്നു 

// പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  ശ്രെദ്ധക്ക് // 

ഒ  ഇ  സി  പ്രീമെട്രിക്   വിദ്യാഭ്യാസ  ആനുകൂല്യ  വിതരണം  
പിന്നോക്ക  വിഭാഗ വികസന  വകുപ്പ്  ഡയറക്ടരുടെ  അറിയിപ്പ്  താഴെ  കൊടുക്കുന്നു 

LETTER


Wednesday, 8 May 2019

// പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  ശ്രെദ്ധക്ക് // 


 MEDISEP    പദ്ധതി യിൽ   ചേരാത്ത  ജീവനക്കാർ  ഉണ്ടെങ്കിൽ  (പുതിയ  നിയമനം, മുൻപേ  ചേർക്കാൻ  ബാക്കിയുള്ളവർ ) അവരുടെ  വിവരങ്ങൾ  താഴെ കൊടുത്ത  പ്രൊഫോർമയിൽ  18 / 5 / 19  നുള്ളിൽ  ഓഫീസിൽ  സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ

Circular
proforma
Letter

Tuesday, 7 May 2019പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

സംസ്ഥാനത്തെ ഗവൺമെന്റ് / എയ്ഡഡ് യു പി / ഹൈസ്കൂളുകളിലെ സ്പെഷ്യൽ ഫീസ് അക്കൗണ്ടിൽ അവശേഷിക്കുന്ന തുകയുടെ വിനിയോഗം സംബന്ധിച്ച് 
 LETTER FROM DPI..............................Click Here

കത്തിലെ നിർദേശം പ്രധാനാധ്യാപകർ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് അറിയിക്കുന്നു.
1)സ്കൂളുകളുടെ  ഫിറ്റ്നസ്  സർട്ടിഫിക്കറ്റ്  3 -6 -19  നകം  തന്നെ  സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .
2 )സ്കൂൾ  കെട്ടിടത്തിനും  കുട്ടികൾക്കും  ഭീഷണിയായി  നിൽക്കുന്ന  മരങ്ങൾ  ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ  അനുമതിയോടെ  മുറിച്ചു  മാറ്റാനുള്ള  നടപടി  സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് 

സ്‌കൂൾ  കെട്ടിടം  ചുറ്റുപാടും  ഓഫീസിൽ മുറി , ടോയ്‌ലറ്റ്  ഉൾപ്പെടെ  ശുചിയായി  സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് 


// govt .പ്രാധ്യാനാധ്യാപകരുടെ  ശ്രെദ്ധക്ക് // 

സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളുടെ കെട്ടിട നിർമാണത്തിനായി തുക ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിശദമായ എസ്റിമേറ്റ്  പ്ലാൻ എന്നിവ സഹിതം 2 ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ  അപേക്ഷ എ ഇ ഓ ആഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് 
// പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  ശ്രെദ്ധക്ക് // 

 2019 -20  വർഷത്തെ കൈത്തറി  യൂണിഫോം          13 -5 -19  ന്  11  മണിക്ക്    ഐ;എം എൻ .എസ് ;ജി  എച്ച്.എസ്സ്   മയ്യിലിൽ  വെച്ച്  വിതരണം  ചെയ്യുന്നു.  താഴെ  പറയുന്ന  സ്കൂളു കളിലെ    പ്രധാനാധ്യാപകർ  യൂണിഫോം  കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ് - യൂണിഫോം  ഓൺ-ലൈൻ  ആയി  സമർപ്പിച്ചതിന്റെ  printout  കൊണ്ടുവരെ ണ്ടതാണ് 


              Name  of  School 

                     Kanool  Jubilee  ALPS 
              Koralayithuruthi GLPS 
             Naniyoor Nambram MALPS
             Kuttiattoor South ALPS
              Morazha WestALPS 
               Kambil ALPS
                Kodalloor LPSchool
                Pattayam LP School
                 Naniyoor ALPS
                  Vesala LP School
                    Vesala East ALPS
                  Cherupazhassi West ALPS
                 Cherupazhassi ALPS
                 Cheleri Mopla GLPS
                 Pattayam ALPS
                   GLPS Vadakkancheri
                   Kolthuruthi ALPS
                                         

Saturday, 4 May 2019   GOVT.Primary Teachers Provisional Promotional List -           2019 - 20

Friday, 3 May 2019അറിയിപ്പ് 

അവധിക്കാല  പരിശീലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്  അംഗീകൃത           അധ്യാപക   സംഘടനാ              ഭാര വാഹികളുടെ  യോഗം 6 / 5/ 19  ന്  3  മണിക്ക്           ബി  ആർ  സി യിൽ   ചേരും. എല്ലാ  അംഗീകൃത  സംഘടന  ഭാരവാഹികളും  കൃത്യ  സമയത്ത്  തന്നെ  പങ്കെടുക്കണമെന്ന്  അറിയിക്കുന്നു 

Thursday, 2 May 2019

// പ്രധാന  അധ്യാപകരുടെ  അടിയന്തിര  ശ്രെദ്ധക്ക് // 

   ചുവടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സർക്കുലറിൽ നിർദേശിച്ച പ്രകാരം എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും medisep സൈറ്റിൽ status പരിശോധിച്ച് ജീവനക്കാരോ ആശ്രിതരോ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിശ്ചിത പ്രൊഫോർമയിൽ വിവരങ്ങൾ നാളെ (03/05/2019) ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കകം email മുഖേന   ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് Letter (CIRCULAR)