Flash News.

സ്കോളർഷിപ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ആധാർ നമ്പറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച CIRCULAR താഴെ കൊടുക്കുന്നു അത് പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് .. പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധക്ക്.... ഉച്ചഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപെട്ട DAILY BASIS DATA ENTRY നടത്തേണ്ട IVRS PORTAL ബ്ലോഗിന് മുകളില്‍ ഇടതുവശത്തായി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ന്യൂനപക്ഷ -പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്‌ തുക കുട്ടികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിനായി ആധാർ നമ്പർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായി അടിയന്തിരമായി ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച വ്യക്തമായ നിർദേശങ്ങൾ എല്ലാ സ്കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും കുട്ടികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്

Saturday, 16 December 2017

// അറിയിപ്പ് // 

ആരോഗ്യ , കായിക  വിദ്യാഭ്യാസ  പാഠപുസ്തകം  ആവശ്യമുള്ളവർ  18 / 12 / 17  ന്   വൈകുന്നേരം  5  മണിക്ക്  മുൻപായി  ഓഫീസിൽ  നിന്ന്  കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ് .

പ്രധാനധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്‌.

ഓഖി ദുരന്ത ബാധിതര്‍ക്ക് സഹായനിധി സമാഹരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ജെയിംസ് മാത്യു MLA യുടെ കത്ത് താഴെ ലിങ്കില്‍ കൊടുക്കുന്നു.തുടര്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.


MLA യുടെ കത്ത്

Friday, 15 December 2017

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയ്ക്ക്‌ 2015-16 വര്‍ഷത്തെ OEC ലംപ്സം ഗ്രാന്‍റ് പിന്നാക്ക സമുദായ വികസന വകുപ്പ് ഡയരക്ടര്‍  ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ അക്കൌണ്ടിലേക്കാണ് വിതരണം ചെയ്തത്. പ്രസ്തുത തുക അര്‍ഹരായ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് വിതരണം ചെയ്തതിന്‍റെ വിവരങ്ങള്‍ താഴെ ലിങ്കില്‍ കൊടുക്കുന്ന പ്രോഫോര്‍മയില്‍ രണ്ടു ദിവസത്തിനകം , ഓഫിസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.ചില പ്രധാനാധ്യാപകര്‍ 2015-16 ന് പകരം 2017-18 ലെ വിവരങ്ങളാണ്  തന്നിട്ടുള്ളത്.അതു മാറ്റി നല്‍കേണ്ടതാണ്. DDE കണ്ണുരിന് ധനവിനിയോഗപത്രം സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതിനാല്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരുടെയും അടിയന്തിര ശ്രദ്ധ പതിയേണ്ടതാണ്.


അറിയിപ്പ്
ഡിസംബര്‍ 16 കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് പ്രവൃത്തി ദിവസമായി നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ അര്‍ദ്ധ വാര്‍ഷിക പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടു ഡിസംബര്‍ 16 അവധിയും  പകരം 2018 ഫെബ്രുവരി 17 ന് പ്രവൃത്തി ദിവസവുമായി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം അറിയിക്കുന്നു.

Wednesday, 13 December 2017// അറിയിപ്പ് // 

20 / 12 / 17 ന് ബുധനാഴ്ച ഉച്ചക്ക് ശേഷം  2 മണിക്ക് കണ്ണൂർ നോർത്ത് ബി ആർ  സി (ട്രെയിനിംഗ്  സ്കൂളിന് സമീപം) ഹാളിൽ വെച്ച്  നാലാം  തരത്തിൽ  മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർക്കായി  പരിശീലന ക്ലാസ്സ്‌ ഉണ്ടായിരിക്കും.  നാലാം  തരത്തിൽ മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉപജില്ലയിലെ  മുഴുവൻ അധ്യാപകരും  പ്രസ്തുത പരിശീലന പരിപാടിയിൽ  നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ബഹു.വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.പരീക്ഷാ  പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്  തടസ്സം  വരാത്ത  രീതിയിൽ  പ്രധ്യാനാധ്യാപകർ  അധ്യാപകരെ പങ്കെടുപ്പികേണ്ടതാണ്.

വളരെ വളരെ അടിയന്തിരം 

   പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയ്ക്ക്‌

എല്ലാ സ്കൂളുകളിലെയും ബാങ്ക് ട്രഷറി അക്കൗണ്ട്‌ കളിലെ നിക്ഷേപം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ (30/11/2017 ലെ  ബാലന്‍സ്‌ )     ഇതോടൊപ്പം ചേര്‍ക്കുന്ന പ്രോഫോര്‍മയില്‍ നാളെ രാവിലെ 12 മണിക്കകം ഓഫിസില്‍ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.DD, കണ്ണൂരിന്റെ കത്തും പ്രോഫോര്‍മയും താഴെ ലിങ്കില്‍ കൊടുക്കുന്നു


കത്ത്

പ്രോഫോര്‍മ


Tuesday, 12 December 2017


ദേശീയ ഊർജ്ജ  സംരക്ഷണ ദിനാചരണം -പ്രതിജ്ഞ  താഴെ കാണുക 

Monday, 11 December 2017

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധക്ക് 

2017/18 വര്‍ഷത്തെ ഒ ഇ സി /തത്തുല്യ വിഭാഗം വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം വിതരണം നടത്തുന്നതിനായി അര്‍ഹരായ കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ data entry നടത്തിയതില്‍ പല സ്കൂളുകളും കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ റിപീറ്റര്‍ എന്ന  ഓപ്ഷനില്‍ തെറ്റായി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ആയതിന്‍റെ ഫലമായി ഈ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക്  ആനുകൂല്യതുകയുടെ പകുതി മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്.മേല്‍ സാഹചര്യത്തില്‍  വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് അര്‍ഹമായ തുക   അനുവദിച്ചു നല്‍കുന്നതിനായി വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ സ്കൂള്‍ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടിന്‍റെ വിവരങ്ങള്‍ സഹിതം:   

     പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ്,
     കോഴിക്കോട് മേഖല   ഡെപ്യൂട്ടി ഡയരക്ടരുടെ കാര്യാലയം ,              സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍-കോഴിക്കോട്-673020. 


എന്ന വിലാസത്തില്‍ അയക്കേണ്ടതാണ്.        

ഫോണ്‍നമ്പര്‍ : 0495-2377786        EMAIL:  bcddkkd@gmail.com
                                    

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയ്ക്ക്‌ 

2015-16 വര്‍ഷത്തെ OEC ലംപ്സം ഗ്രാന്‍റ് പിന്നാക്ക സമുദായ വികസന വകുപ്പ് ഡയരക്ടര്‍  ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ അക്കൌണ്ടിലേക്കാണ് വിതരണം ചെയ്തത്. പ്രസ്തുത തുക അര്‍ഹരായ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് വിതരണം ചെയ്തതിന്‍റെ വിവരങ്ങള്‍ താഴെ ലിങ്കില്‍ കൊടുക്കുന്ന പ്രോഫോര്‍മയില്‍ രണ്ടു ദിവസത്തിനകം , ഓഫിസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.DDE കണ്ണുരിന് ധനവിനിയോഗപത്രം സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതിനാല്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരുടെയും അടിയന്തിര ശ്രദ്ധ പതിയേണ്ടതാണ്.


അറിയിപ്പ്

വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യ വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ U P, H S വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കായി 2017 ഡിസംബര്‍ 23 ന് ഏകദിനഅധ്യയന യാത്ര നടത്തുന്നു.

യു പി വിഭാഗത്തില്‍ 3 കുട്ടികളെയും  ഹൈ സ്കൂള്‍ വിഭാഗത്തില്‍ 5  കുട്ടികളെയും  പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നു.

തലശ്ശേരി കോട്ട , മാഹി കലാഗ്രാമം , ലോകനാര്‍ കാവ്,ഇരിങ്ങല്‍ ക്രാഫ്റ്റ് വില്ലേജ് തുടങ്ങിയ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നു. 

രാവിലെ 8 മണിക്ക് മയ്യില്‍ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വൈകുന്നേരം തിരിച്ചെത്തുന്നു

ഒരാള്‍ (എസ്കോര്‍ട്ടിംഗ് ടീച്ചര്‍ ) ഉള്‍പ്പെടെ 400 രൂപ കരുതണം.

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയ്ക്ക്‌

2017-18 വര്‍ഷത്തെ സംസ്കൃതം സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്പരീക്ഷക്ക്‌ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ്  സമര്‍പ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 

1 മുതല്‍ 7 വരെ ക്ലാസ്സുകളില്‍ പ൦ിക്കുന്ന രണ്ടു കുട്ടികളെ വീതം സംസ്കൃത സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് പരീക്ഷയില്‍ പങ്കെടുപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
കുട്ടികളുടെ പേര്   ക്ലാസ്   അഡ്മിഷന്‍ ന൦    എന്നീ വിവരങ്ങള്‍ രണ്ടു ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.പ്രധാനധ്യാപകരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്..

Friday, 8 December 2017

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയ്ക്ക്‌ 

2017 ഫെബ്രുവരി മാസം മുതല്‍ 2017 ഒക്ടോബര്‍ വരെയുള്ള  എക്സ്പെന്‍ഡിച്ചര്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി എന്റര്‍ ചെയ്തതിന്റെ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ പകര്‍പ്പ് 11/12/2017 .ന് വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് മുന്‍പ് ഓഫിസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

പ്രധാനാധ്യാപക യോഗം

2018-19 വര്‍ഷത്തെ സ്കൂള്‍ വാര്‍ഷിക പദ്ധതി രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌ ഉപജില്ലയിലെ മുഴുവന്‍ പ്രധാനാധ്യാപകരുടെയും യോഗം 11/12/2017 ന് തിങ്കളാഴ്ച  ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്ക് ബി ആര്‍ സി യില്‍ ചേരുന്നതാണ്‌ 

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് 

ഡിസംബര്‍ 10 മനുഷ്യാവകാശ ദിനമാണ്‌.എന്നാല്‍ ഈ വര്‍ഷം ഡിസംബര്‍ 10 അവധിയായതിനാല്‍ ഡിസംബര്‍ 11 തിങ്കളാഴ്ച മനുഷ്യാവകാശ ദിനാചരണം നടത്തേണ്ടതാണ്.വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ പ്രത്യേക അസംബ്ലി ചേര്‍ന്ന് ഇതോടൊപ്പം നല്‍കുന്ന പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലേണ്ടതാണ്.

                                     പ്രതിജ്ഞ

ഞാന്‍ ഭാരതത്തിന്‍റെ ഭരണഘടനയിലും ഭാരതത്തില്‍ നടപ്പിലാക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര  ഉടമ്പടികളിലൂടെയും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മനുഷ്യാവകാശങ്ങളോട് നിര്‍വ്യാജമായ വിശ്വസ്തതയും കൂറും പുലര്‍ത്തുമെന്നും ഈ അവകാശങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി എന്റെ കര്‍ത്തവ്യം നിറവേറ്റുമെന്നും, എല്ലാവരുടെയും മനുഷ്യാവകാശത്തെയും, ആത്മാഭിമാനത്തെയും യാതൊരു വിവേചനവും കൂടാതെ ബഹുമാനിക്കുമെന്നും , മറ്റുള്ളവരുടെ മനുഷ്യാവകാശത്തെ നേരിട്ടോ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ വാക്ക് കൊണ്ടോ, എന്റെ ചിന്തയിലൂടെയോ ഹനിക്കുകയില്ലെന്ന്, മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കു വേണ്ടി സദാ പ്രതിബദ്ധതയുള്ളവനായിരിക്കുമെന്നും സഗൌരവം പ്രതിജ്ഞ ചെയുന്നു.
അറിയിപ്പ് - TEXT  BOOK  INDENT

TEXT  BOOK 2018  -19  INDENT   ചെയ്തതിൻറെ  ഒരു പകർപ്പ്  ഈ  ഓഫീസിൽ  തിങ്കൾ (11 -12 -2017 ) രാവിലെ 10 മണിക്ക്  തന്നെ  എത്തിക്കേണ്ടതാണ് ...

Wednesday, 6 December 2017

വളരെ അടിയന്തിരം 
 എല്ലാ ഗവൺമെൻറ് LP/UP പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർക്കും 

    2017 ഡിസംബർ 1 മുതൽ 2018 ഡിസംബർ 31 വരെ വിവിധ തസ്തികകളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒഴിവുകളുടെ വിവരം താഴെ കൊടുത്തി രിക്കുന്ന പ്രഫോർമയിൽ രേഖപ്പെടുത്തി 07 / 12 / 2017   5 pm നുള്ളിൽ ഇ- മെയിൽ മുഖേന സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർക്ക് ക്രോഡീകരിച്ച റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതിനാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വിധ വീഴ്ചയും വരുത്തുവാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്ന് അറിയിക്കുന്നു. 

Tuesday, 5 December 2017

വളരെ അടിയന്തിരം. 
പാഠപുസ്തക ഇൻഡന്റിങ്  2018 - 19 


2018 - 19 പാഠപുസ്തക ഇൻഡന്റ് ഓൺലൈനായി ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ School Profile ലെ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി നൽകിയതിന് ശേഷം പ്രൊഫൈൽ  confirm  ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇതിനകം 2018 - 19 പാഠപുസ്തക ഇൻഡന്റിങ് കൺഫേം ചെയ്ത പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ ഇക്കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രെദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. School Profile നിരവധി പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ കൺഫേം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻട്രി റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്നും ബോധ്യപ്പെടുന്നത്. 
ആയതിനാൽ പ്രൊഫൈൽ എൻട്രി കൃത്യമായി ചെയ്തതിനു ശേഷം ഇന്ന്  തന്നെ (06/12/2017)  കൺഫേം ചെയ്യേണ്ടതാന്നെന്ന്  അറിയിക്കുന്നു. 

Monday, 4 December 2017

പ്രധാനധ്യാപകരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക്‌

ഒ ബി സി പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പിന് ഡാറ്റ എന്‍ട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തിയ്യതി ഇന്ന് 05/12/2017 ആണ്. അര്‍ഹരായ എല്ലാ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെയും അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രധാനാധ്യാപകര്‍ ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷാ സമര്‍പ്പിച്ച വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ ലിസ്റ്റ് ഓഫിസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

Friday, 1 December 2017

അറിയിപ്പ് 
2011 മുതൽ കേരള സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന സർക്കാർ / എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ അധ്യാപകർ ,ജീവനക്കാർ എന്നിവർക്കായുള്ള അപകട ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയുടെ 2018 ലേക്കുള്ള വാർഷിക പ്രീമിയം 400/-രൂപ 2017 നവംബർ മാസത്തിലെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും കിഴിവ് വരുത്തേണ്ടതും ,നോമിനേഷനുകൾ അതത് ഡി .ഡി .ഒ  മാർ മേലൊപ്പിട്ട് ജീവനക്കാരുടെ സേവന പുസ്തകത്തിൽ പതിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് .ഡി .ഡി .ഒ  മാരുടെ നോമിനേഷനുകൾ മാത്രമേ മേലൊപ്പിനായി ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുള്ളൂ

Thursday, 30 November 2017

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക്‌ 

എസ് എസ് എ, ഡയറ്റ്, തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും വേണ്ടത്ര പരിശീലനം ലഭിക്കാത്ത എല്‍ പി വിഭാഗം അധ്യാപകരെ പ്രധാനാധ്യാപകരും മാനേജരും ചേര്‍ന്ന് നിര്‍ബന്ധിച്ച് പരിചയമില്ലാത്ത വിഷയങ്ങളിലും യു പി വിഭാഗങ്ങളിലും ക്ലാസ്സുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യിക്കുന്നു എന്നും അതുപോലെ തന്നെ എല്‍ പി വിഭാഗത്തില്‍ ,പരിശീലനം ലഭിച്ച യു പി വിഭാഗം അധ്യാപകരെ തിരിച്ചും നിയോഗിക്കുന്നു എന്നും പരാതി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു.ഈ ആക്ഷേപത്തിന്മേല്‍ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധ പതിയേണ്ടതും അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കി നല്‍കേണ്ടതാണ്.ഇത്തരം പ്രവണതകള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നു  എങ്കില്‍ അത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സത്വര നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

// അറിയിപ്പ് // 

നബി ദിനം  പ്രമാണിച്ചു  2017  ഡിസംബർ 1  ന്  സംസ്ഥാനത്തെ   എല്ലാ   വിദ്യാഭ്യാസ  സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും  അവധി  പ്രഖ്യപിച്ചുട്ടുണ്ട് .  പ്രസ്‌തുത  ദിവസത്തിന്  പകരമായി  ഡിസംബർ  16  ശനിയാഴ്ച  പ്രവൃത്തി  ദിനമാക്കുവാനും  നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്   
പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  ശ്രെദ്ധക്ക് 

2018 -19 ടെക്സ്റ്റ്  ബുക്ക്  indent ചെയ്‌തതി ൻറെ  ഒരു  കോപ്പി ഓഫീസിൽ  04 -12 -17  ന്  എത്തിക്കേണ്ടതാണ് .

Wednesday, 29 November 2017

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക്‌.


ദേശീയ സമ്പാദ്യ പദ്ധതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി നടപ്പാക്കുന്ന സേവിങ്ങ്സ് സ്കീം പാസ്‌ ബുക്കുകള്‍ ദേശീയ സമ്പാദ്യ പദ്ധതി ജില്ലാ ഓഫിസില്‍ ലഭ്യമാണ്.കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച്  പാസ്‌ ബുക്കുകള്‍ കണ്ണൂര്‍ കലക്ട്രേറ്റ് ലുള്ള  ഓഫിസില്‍ ചെന്ന് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

// അറിയിപ്പ്‌ // 

 അർദ്ധ  വാർഷിക  പരീക്ഷ  ടൈം  ടേബിൾ  താഴെ കൊടുക്കുന്നു 

Monday, 27 November 2017


// അറിയിപ്പ് // 

ആരോഗ്യ  കായിക ആക്ടിവിറ്റി  പാഠപുസ്‌തകം  excess /shortage  ഉണ്ടെങ്കിൽ 
 താഴെ കൊടുത്ത  പ്രൊഫോർമയിൽ  29 -11 -17  ന്  ഓഫീസിൽ  അറിയിക്കേണ്ടതും  അധികം  ഉള്ള  പുസ്തകം  ഓഫീസിൽ  എത്തിക്കേണ്ടതുമാണ്.