Flash News.

സ്കോളർഷിപ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ആധാർ നമ്പറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച CIRCULAR താഴെ കൊടുക്കുന്നു അത് പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് .. പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധക്ക്.... ഉച്ചഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപെട്ട DAILY BASIS DATA ENTRY നടത്തേണ്ട IVRS PORTAL ബ്ലോഗിന് മുകളില്‍ ഇടതുവശത്തായി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ന്യൂനപക്ഷ -പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്‌ തുക കുട്ടികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിനായി ആധാർ നമ്പർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായി അടിയന്തിരമായി ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച വ്യക്തമായ നിർദേശങ്ങൾ എല്ലാ സ്കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും കുട്ടികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്

Wednesday, 13 December 2017

വളരെ വളരെ അടിയന്തിരം 

   പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയ്ക്ക്‌

എല്ലാ സ്കൂളുകളിലെയും ബാങ്ക് ട്രഷറി അക്കൗണ്ട്‌ കളിലെ നിക്ഷേപം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ (30/11/2017 ലെ  ബാലന്‍സ്‌ )     ഇതോടൊപ്പം ചേര്‍ക്കുന്ന പ്രോഫോര്‍മയില്‍ നാളെ രാവിലെ 12 മണിക്കകം ഓഫിസില്‍ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.DD, കണ്ണൂരിന്റെ കത്തും പ്രോഫോര്‍മയും താഴെ ലിങ്കില്‍ കൊടുക്കുന്നു


കത്ത്

പ്രോഫോര്‍മ


Tuesday, 12 December 2017


ദേശീയ ഊർജ്ജ  സംരക്ഷണ ദിനാചരണം -പ്രതിജ്ഞ  താഴെ കാണുക 

Monday, 11 December 2017

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധക്ക് 

2017/18 വര്‍ഷത്തെ ഒ ഇ സി /തത്തുല്യ വിഭാഗം വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം വിതരണം നടത്തുന്നതിനായി അര്‍ഹരായ കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ data entry നടത്തിയതില്‍ പല സ്കൂളുകളും കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ റിപീറ്റര്‍ എന്ന  ഓപ്ഷനില്‍ തെറ്റായി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ആയതിന്‍റെ ഫലമായി ഈ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക്  ആനുകൂല്യതുകയുടെ പകുതി മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്.മേല്‍ സാഹചര്യത്തില്‍  വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് അര്‍ഹമായ തുക   അനുവദിച്ചു നല്‍കുന്നതിനായി വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ സ്കൂള്‍ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടിന്‍റെ വിവരങ്ങള്‍ സഹിതം:   

     പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ്,
     കോഴിക്കോട് മേഖല   ഡെപ്യൂട്ടി ഡയരക്ടരുടെ കാര്യാലയം ,              സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍-കോഴിക്കോട്-673020. 


എന്ന വിലാസത്തില്‍ അയക്കേണ്ടതാണ്.        

ഫോണ്‍നമ്പര്‍ : 0495-2377786        EMAIL:  bcddkkd@gmail.com
                                    

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയ്ക്ക്‌ 

2015-16 വര്‍ഷത്തെ OEC ലംപ്സം ഗ്രാന്‍റ് പിന്നാക്ക സമുദായ വികസന വകുപ്പ് ഡയരക്ടര്‍  ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ അക്കൌണ്ടിലേക്കാണ് വിതരണം ചെയ്തത്. പ്രസ്തുത തുക അര്‍ഹരായ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് വിതരണം ചെയ്തതിന്‍റെ വിവരങ്ങള്‍ താഴെ ലിങ്കില്‍ കൊടുക്കുന്ന പ്രോഫോര്‍മയില്‍ രണ്ടു ദിവസത്തിനകം , ഓഫിസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.DDE കണ്ണുരിന് ധനവിനിയോഗപത്രം സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതിനാല്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരുടെയും അടിയന്തിര ശ്രദ്ധ പതിയേണ്ടതാണ്.


അറിയിപ്പ്

വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യ വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ U P, H S വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കായി 2017 ഡിസംബര്‍ 23 ന് ഏകദിനഅധ്യയന യാത്ര നടത്തുന്നു.

യു പി വിഭാഗത്തില്‍ 3 കുട്ടികളെയും  ഹൈ സ്കൂള്‍ വിഭാഗത്തില്‍ 5  കുട്ടികളെയും  പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നു.

തലശ്ശേരി കോട്ട , മാഹി കലാഗ്രാമം , ലോകനാര്‍ കാവ്,ഇരിങ്ങല്‍ ക്രാഫ്റ്റ് വില്ലേജ് തുടങ്ങിയ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നു. 

രാവിലെ 8 മണിക്ക് മയ്യില്‍ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വൈകുന്നേരം തിരിച്ചെത്തുന്നു

ഒരാള്‍ (എസ്കോര്‍ട്ടിംഗ് ടീച്ചര്‍ ) ഉള്‍പ്പെടെ 400 രൂപ കരുതണം.

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയ്ക്ക്‌

2017-18 വര്‍ഷത്തെ സംസ്കൃതം സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്പരീക്ഷക്ക്‌ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ്  സമര്‍പ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 

1 മുതല്‍ 7 വരെ ക്ലാസ്സുകളില്‍ പ൦ിക്കുന്ന രണ്ടു കുട്ടികളെ വീതം സംസ്കൃത സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് പരീക്ഷയില്‍ പങ്കെടുപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
കുട്ടികളുടെ പേര്   ക്ലാസ്   അഡ്മിഷന്‍ ന൦    എന്നീ വിവരങ്ങള്‍ രണ്ടു ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.പ്രധാനധ്യാപകരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്..

Friday, 8 December 2017

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയ്ക്ക്‌ 

2017 ഫെബ്രുവരി മാസം മുതല്‍ 2017 ഒക്ടോബര്‍ വരെയുള്ള  എക്സ്പെന്‍ഡിച്ചര്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി എന്റര്‍ ചെയ്തതിന്റെ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ പകര്‍പ്പ് 11/12/2017 .ന് വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് മുന്‍പ് ഓഫിസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

പ്രധാനാധ്യാപക യോഗം

2018-19 വര്‍ഷത്തെ സ്കൂള്‍ വാര്‍ഷിക പദ്ധതി രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌ ഉപജില്ലയിലെ മുഴുവന്‍ പ്രധാനാധ്യാപകരുടെയും യോഗം 11/12/2017 ന് തിങ്കളാഴ്ച  ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്ക് ബി ആര്‍ സി യില്‍ ചേരുന്നതാണ്‌ 

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് 

ഡിസംബര്‍ 10 മനുഷ്യാവകാശ ദിനമാണ്‌.എന്നാല്‍ ഈ വര്‍ഷം ഡിസംബര്‍ 10 അവധിയായതിനാല്‍ ഡിസംബര്‍ 11 തിങ്കളാഴ്ച മനുഷ്യാവകാശ ദിനാചരണം നടത്തേണ്ടതാണ്.വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ പ്രത്യേക അസംബ്ലി ചേര്‍ന്ന് ഇതോടൊപ്പം നല്‍കുന്ന പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലേണ്ടതാണ്.

                                     പ്രതിജ്ഞ

ഞാന്‍ ഭാരതത്തിന്‍റെ ഭരണഘടനയിലും ഭാരതത്തില്‍ നടപ്പിലാക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര  ഉടമ്പടികളിലൂടെയും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മനുഷ്യാവകാശങ്ങളോട് നിര്‍വ്യാജമായ വിശ്വസ്തതയും കൂറും പുലര്‍ത്തുമെന്നും ഈ അവകാശങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി എന്റെ കര്‍ത്തവ്യം നിറവേറ്റുമെന്നും, എല്ലാവരുടെയും മനുഷ്യാവകാശത്തെയും, ആത്മാഭിമാനത്തെയും യാതൊരു വിവേചനവും കൂടാതെ ബഹുമാനിക്കുമെന്നും , മറ്റുള്ളവരുടെ മനുഷ്യാവകാശത്തെ നേരിട്ടോ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ വാക്ക് കൊണ്ടോ, എന്റെ ചിന്തയിലൂടെയോ ഹനിക്കുകയില്ലെന്ന്, മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കു വേണ്ടി സദാ പ്രതിബദ്ധതയുള്ളവനായിരിക്കുമെന്നും സഗൌരവം പ്രതിജ്ഞ ചെയുന്നു.
അറിയിപ്പ് - TEXT  BOOK  INDENT

TEXT  BOOK 2018  -19  INDENT   ചെയ്തതിൻറെ  ഒരു പകർപ്പ്  ഈ  ഓഫീസിൽ  തിങ്കൾ (11 -12 -2017 ) രാവിലെ 10 മണിക്ക്  തന്നെ  എത്തിക്കേണ്ടതാണ് ...

Wednesday, 6 December 2017

വളരെ അടിയന്തിരം 
 എല്ലാ ഗവൺമെൻറ് LP/UP പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർക്കും 

    2017 ഡിസംബർ 1 മുതൽ 2018 ഡിസംബർ 31 വരെ വിവിധ തസ്തികകളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒഴിവുകളുടെ വിവരം താഴെ കൊടുത്തി രിക്കുന്ന പ്രഫോർമയിൽ രേഖപ്പെടുത്തി 07 / 12 / 2017   5 pm നുള്ളിൽ ഇ- മെയിൽ മുഖേന സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർക്ക് ക്രോഡീകരിച്ച റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതിനാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വിധ വീഴ്ചയും വരുത്തുവാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്ന് അറിയിക്കുന്നു. 

Tuesday, 5 December 2017

വളരെ അടിയന്തിരം. 
പാഠപുസ്തക ഇൻഡന്റിങ്  2018 - 19 


2018 - 19 പാഠപുസ്തക ഇൻഡന്റ് ഓൺലൈനായി ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ School Profile ലെ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി നൽകിയതിന് ശേഷം പ്രൊഫൈൽ  confirm  ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇതിനകം 2018 - 19 പാഠപുസ്തക ഇൻഡന്റിങ് കൺഫേം ചെയ്ത പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ ഇക്കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രെദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. School Profile നിരവധി പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ കൺഫേം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻട്രി റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്നും ബോധ്യപ്പെടുന്നത്. 
ആയതിനാൽ പ്രൊഫൈൽ എൻട്രി കൃത്യമായി ചെയ്തതിനു ശേഷം ഇന്ന്  തന്നെ (06/12/2017)  കൺഫേം ചെയ്യേണ്ടതാന്നെന്ന്  അറിയിക്കുന്നു. 

Monday, 4 December 2017

പ്രധാനധ്യാപകരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക്‌

ഒ ബി സി പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പിന് ഡാറ്റ എന്‍ട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തിയ്യതി ഇന്ന് 05/12/2017 ആണ്. അര്‍ഹരായ എല്ലാ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെയും അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രധാനാധ്യാപകര്‍ ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷാ സമര്‍പ്പിച്ച വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ ലിസ്റ്റ് ഓഫിസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

Friday, 1 December 2017

അറിയിപ്പ് 
2011 മുതൽ കേരള സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന സർക്കാർ / എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ അധ്യാപകർ ,ജീവനക്കാർ എന്നിവർക്കായുള്ള അപകട ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയുടെ 2018 ലേക്കുള്ള വാർഷിക പ്രീമിയം 400/-രൂപ 2017 നവംബർ മാസത്തിലെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും കിഴിവ് വരുത്തേണ്ടതും ,നോമിനേഷനുകൾ അതത് ഡി .ഡി .ഒ  മാർ മേലൊപ്പിട്ട് ജീവനക്കാരുടെ സേവന പുസ്തകത്തിൽ പതിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് .ഡി .ഡി .ഒ  മാരുടെ നോമിനേഷനുകൾ മാത്രമേ മേലൊപ്പിനായി ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുള്ളൂ

Thursday, 30 November 2017

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക്‌ 

എസ് എസ് എ, ഡയറ്റ്, തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും വേണ്ടത്ര പരിശീലനം ലഭിക്കാത്ത എല്‍ പി വിഭാഗം അധ്യാപകരെ പ്രധാനാധ്യാപകരും മാനേജരും ചേര്‍ന്ന് നിര്‍ബന്ധിച്ച് പരിചയമില്ലാത്ത വിഷയങ്ങളിലും യു പി വിഭാഗങ്ങളിലും ക്ലാസ്സുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യിക്കുന്നു എന്നും അതുപോലെ തന്നെ എല്‍ പി വിഭാഗത്തില്‍ ,പരിശീലനം ലഭിച്ച യു പി വിഭാഗം അധ്യാപകരെ തിരിച്ചും നിയോഗിക്കുന്നു എന്നും പരാതി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു.ഈ ആക്ഷേപത്തിന്മേല്‍ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധ പതിയേണ്ടതും അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കി നല്‍കേണ്ടതാണ്.ഇത്തരം പ്രവണതകള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നു  എങ്കില്‍ അത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സത്വര നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

// അറിയിപ്പ് // 

നബി ദിനം  പ്രമാണിച്ചു  2017  ഡിസംബർ 1  ന്  സംസ്ഥാനത്തെ   എല്ലാ   വിദ്യാഭ്യാസ  സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും  അവധി  പ്രഖ്യപിച്ചുട്ടുണ്ട് .  പ്രസ്‌തുത  ദിവസത്തിന്  പകരമായി  ഡിസംബർ  16  ശനിയാഴ്ച  പ്രവൃത്തി  ദിനമാക്കുവാനും  നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്   
പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  ശ്രെദ്ധക്ക് 

2018 -19 ടെക്സ്റ്റ്  ബുക്ക്  indent ചെയ്‌തതി ൻറെ  ഒരു  കോപ്പി ഓഫീസിൽ  04 -12 -17  ന്  എത്തിക്കേണ്ടതാണ് .

Wednesday, 29 November 2017

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക്‌.


ദേശീയ സമ്പാദ്യ പദ്ധതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി നടപ്പാക്കുന്ന സേവിങ്ങ്സ് സ്കീം പാസ്‌ ബുക്കുകള്‍ ദേശീയ സമ്പാദ്യ പദ്ധതി ജില്ലാ ഓഫിസില്‍ ലഭ്യമാണ്.കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച്  പാസ്‌ ബുക്കുകള്‍ കണ്ണൂര്‍ കലക്ട്രേറ്റ് ലുള്ള  ഓഫിസില്‍ ചെന്ന് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

// അറിയിപ്പ്‌ // 

 അർദ്ധ  വാർഷിക  പരീക്ഷ  ടൈം  ടേബിൾ  താഴെ കൊടുക്കുന്നു 

Monday, 27 November 2017


// അറിയിപ്പ് // 

ആരോഗ്യ  കായിക ആക്ടിവിറ്റി  പാഠപുസ്‌തകം  excess /shortage  ഉണ്ടെങ്കിൽ 
 താഴെ കൊടുത്ത  പ്രൊഫോർമയിൽ  29 -11 -17  ന്  ഓഫീസിൽ  അറിയിക്കേണ്ടതും  അധികം  ഉള്ള  പുസ്തകം  ഓഫീസിൽ  എത്തിക്കേണ്ടതുമാണ്. 

Saturday, 25 November 2017

ഗവ.വിദ്യാലയങ്ങളിലെ അധ്യാപകരുടെ അന്തർ ജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു 
TEACHERS INTERDISTRICT TRANSFER- INSTRUCTIONS

Friday, 24 November 2017// അറിയിപ്പ് //

 നവംബർ  27  ന്  ഭരണഘടനാ  ദിനമായി  ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ്. സ്കൂൾ  അസംബ്ലിയിൽ  ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയുടെ  ആമുഖം  വായിക്കേണ്ടതാണ് . 
ന വോദയ  സെലക്ഷൻ  ടെസ്റ്റ് -2018 

  നവോദയ  സെലക്ഷൻ  ടെസ്റ്റ് 2017 -2018   അപേക്ഷ  സമർപ്പിക്കാനുള്ള  അവസാന  തീയതി  25 -11 -17  നിന്നും  2 -12 -17  ലേക്ക്  നീട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപേക്ഷഫോം   (ഓഫ്‌ലൈൻ അപ്ലിക്കേഷൻ )    ജവഹർ നവോദയ  വിദ്യാലയം, ചെണ്ടയാട് കണ്ണൂരിൽ    നേരിട്ട് സമർപ്പികുകയോ    അക്ഷയ   സെന്റർ  വഴി     ഓൺലൈൻ  അപേക്ഷയായി  നൽകുകയോ  ചെയ്യാവുന്നതാണ് .

Wednesday, 22 November 2017


// അറിയിപ്പ് // 

കൈത്തറി & ടെക്സ്റ്റ് യിൽസ് -ജില്ലാ  തല  ചിത്ര രചനാ  മൽസരം    2017  നവംബർ  25  ന്  രാവിലെ 
  9 .30  മണിക്ക്  കണ്ണൂർ  ജവഹർ  പബ്ലിക്  ലൈബ്രറി  ഹാളിൽ  നടത്തുന്നു. പരിപാടിയിൽ  പങ്കെടുക്കാൻ  താല്പര്യമുള്ള  കുട്ടികളെ  പ്രധാനാധ്യാപകർ  പങ്കെടുപ്പിക്കേണ്ടതാണ് 

ന്യൂമാത്‍സ്പരീക്ഷസംബന്ധിച്ചഅറിയിപ്പ് 


ഈ വർഷത്തെ സബ് ജില്ലാ തല ന്യൂ മാത്‍സ് പരീക്ഷ ഡിസംബർ 5 നു ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 10 മണി മുതൽ ആരംഭിക്കും.വിദ്യാർത്ഥികൾ രാവിലെ 9.30 നു തന്നെ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിച്ചരേണ്ടതാണ്.


പരീക്ഷാ കേന്ദ്രം:     IMNSGHSS മയ്യിൽ . 

സമയം :  രാവിലെ 10 മണി ( പരീക്ഷാർത്ഥികൾ രാവിലെ 9 .30                              മണിക്ക് തന്നെ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിൽ      

                   ഹാജരാകേണ്ടതാണ് .)       

പ്രോപ്പർട്ടി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്
ബഹു.ലോകായുക്ത ,കേരള യുടെ കത്ത് പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ  അറിവിലേക്കായി ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു . ഗവ.വിദ്യാലയങ്ങളിലെ പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ പ്രോപ്പർട്ടി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചുവടെ കൊടുത്ത A,B,C  ഫോമുകളിൽ 27 / 11 / 2017 നകം ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .
FORM-A


പ്രധാന  അദ്ധ്യാപകരുടെ  ശ്രെദ്ധക്ക്  

എൽ .പി  അധ്യാപകർ ക്കുള്ള  മലയാള ത്തിളക്കം  പരീശീലനം  നാളെ  23 -11 -17  ന്   3, 4  ക്ലാസ്സുകളിലെ  ഒരധ്യാപകൻ / അധ്യാപികയെ  പങ്കെടുപ്പിക്കുക 
ഇതിന്  മുൻപ്  മലയാളത്തിളക്കം   പരിശീലനം    കിട്ടാത്തവരാകുന്നത്  അഭികാമ്യം .പരിശീലനം രാവിലെ  10  മണി  മുതൽ  4.30  വരെ 
മലയാളത്തിളക്കം handbook  കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് .

പങ്കെടുക്കേണ്ട സെന്ററുകൾ 
കൊളച്ചേരി പഞ്ചായത്ത് -ബി  ആർ  സി , മയ്യിൽ 
                                                                   എ എ ൽ  പി  എസ്  കണ്ടക്കൈ 
                                                                                ജി.എൽ പി എസ്  കൊറയലിതുരുത്തി 
                                                      എ.എൽ പി  എസ്  മയ്യിൽ 
                                                    എ.എൽ പി  എസ്   കയരളം നോർത്ത് 
                                                                 എ യു പി  എസ്  പെരുമാച്ചേരി
                                                     എ യു പി  എസ് കയരളം  

                            കുറ്റിയാട്ടൂർ  പഞ്ചായത്ത് - എ എ ൽ  പി  എസ്  തായംപൊയിൽ 
                                                                                                                                                                                                                                                         എ എ ൽ  പി  എസ് പെരുവങ്ങൂർ 
                                                                               എ എ ൽ  പി  എസ്   തായംപൊയിൽ
                                                                    എ എ ൽ  പി  എസ് ചെറുപഴശ്ശി 
                                                               എ എ ൽ  പി  എസ് ചെറുപഴശ്ശി  വെസ്റ്റ് 
                                                                                എ എ ൽ  പി  എസ് കണ്ടക്കൈ  കെ .വി


                             ആന്തൂർ  നഗര  സഭ         -    എ യു പി  എസ്   പറശ്ശിനിക്കടവ്    
                                                               എ എൽ  പി  എസ്,മുല്ലക്കൊടി  മാപ്പിള 
                                                എ യു പി  എസ്  മുല്ലക്കൊടി
                                                           എ എ ൽ  പി  എസ് നണിയൂർ  നമ്പ്രം  ഹിന്ദു 
                                                            എ എ ൽ  പി  എസ് നണിയൂർ  നമ്പ്രം,   മാപ്പിള ന വോദയ  സെലക്ഷൻ  ടെസ്റ്റ് -2018 

  നവോദയ  സെലക്ഷൻ  ടെസ്റ്റ് 2017 -2018 അപേക്ഷഫോം   (ഓഫ്‌ലൈൻ അപ്ലിക്കേഷൻ )    ജവഹർ നവോദയ  വിദ്യാലയം,   ചെണ്ടയാട് ,കണ്ണൂരിൽ    നേരിട്ട് സമർപ്പികുകയോ    അക്ഷയ   സെന്റർ  വഴി  25 -11 -17   വരെ   ഓൺലൈൻ  അപേക്ഷയായി  നൽകുകയോ  ചെയ്യാവുന്നതാണ് .

Tuesday, 21 November 2017


ATTN: ALL HEADMASTERS


TEXT BOOK INDENTING FOR THE YEAR 2018-19


As per Circular No. A2/759/2017/TBO Dated: 18/11/2017 the indenting for text books is to start from today.  Since the trial run of the software for the same is going on and it will be ready by today afternoon.  Hence website will be ready by today afternoon.  This is for your information.

അറിയിപ്പ് --സ്കൌട്സ് ഗൈഡ്സ് പെട്രോള്‍ ലീഡര്‍ കാമ്പ്  

തളിപറമ്പ സൗത്ത് ലോക്കല്‍ അസോസിയേഷന്‍ ഭാരത്‌ സ്കൌട്സ് ആന്‍ഡ്‌ ഗൈഡ്സ് പെട്രോള്‍ ലീഡര്‍ കാമ്പ്  നവംബര്‍ 24, 25, 26 തിയ്യതികളിലായി നടക്കുന്നു. ചട്ടുകപ്പാറ GHHS ലാണ് കാമ്പ് നടക്കുന്നത്. സ്കൌട്ട് ആന്‍ഡ്‌ ഗൈഡ്സ് യൂണിറ്റുകള്‍ ഉള്ള എല്ലാ സ്കൂളുകളും കുട്ടികളെ നിര്‍ബന്ധമായും പങ്കെടുപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

Monday, 20 November 2017അറിയിപ്പ് 


തളിപ്പറമ്പ  സൗത്ത്  ഉപജില്ലയിലെ    പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ     22 -11 -17 ന്   നടത്താൻ  നിശ്ചയിച്ച  യോഗം  24 -11 -17  (വെള്ളിയാഴ്ച ) ലേക്ക്  മാറ്റിയിരിക്കുന്നു.

Sunday, 19 November 2017

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രെദ്ധക്ക്


2017 February മുതൽ ഒക്ടോബർ 2017 വരെയുള്ള EXPENDITURE സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ് 23 -11 -2017 നു 5 മണിക്ക് മുമ്പായിTRNO ചേർത്ത് ഓൺലൈനിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ് .

ONLINE EXPENDITURE STATEMENT


// അറിയിപ്പ് // 

ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ്  മുസ്ലിം  എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഓഫീസറുടെ  നിർദ്ദേശ  പ്രകാരം  22 / 11 / 17 ന് (ബുധൻ ) തളിപ്പറമ്പ  സൗത്ത് സബ് ജില്ല യിലെ  അറബിക്  ടീച്ചേഴ്‌സ്‌  അക്കാഡമിക്  കോംപ്ലക്സ്  മീറ്റിംഗ്  മയ്യിൽ  ബി  ആർ  സി  യിൽ  വെച്  നടത്തുവാൻ  തീരുമാനിച്ചിരുന്നു . മുഴുവൻ  അറബിക്  അദ്ധ്യാപകരും  മീറ്റിംഗിൽ  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് 

Saturday, 18 November 2017

ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്  ഇൻഡന്റ്  2018 -19  നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക്  താഴെ കൊടുത്ത  circular  കാണുക.

Circular
Circular
Circular
Circular
അറിയിപ്പ് 


തളിപ്പറമ്പ  സൗത്ത്  ഉപജില്ലയിലെ    പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ   യോഗം  22 -11 -17 ന്  ബുധനാഴ്ച്ച  രാവിലെ  10  മണിക്ക്  മയ്യിൽ  ബി  ആർ  സി  യിൽ  വെച്ച്   നടക്കുന്നതാണ്.മുഴുവൻ  പ്രധാനാധ്യാപകരും  S D P   സഹിതം  യോഗത്തിൽ  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.


അജണ്ട  :1 ) അക്കാഡമിക് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ 
                   2 )ശ്രെദ്ധ 

Friday, 17 November 2017അറിയിപ്പ്

 സംസ്ഥാനസ്ക്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവത്തിൽ കണ്ണൂർ റവന്യു ജില്ലയെ 
പ്രതിനിധികരിച്ചു പങ്കെടുക്കന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ചെലവിലേക്കായി  പി.  ഡി.   അക്കൗണ്ടിൽ   നിന്നും  തുക   പിൻവലിക്കുന്നത്   സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.
order

Wednesday, 15 November 2017

സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവ ത്തിൽ കണ്ണൂർ റവന്യു ജില്ലയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു യോഗം നവംബർ 18ന് ഉച്ചക്ക് ശേഷം 3: 30 ന് ചൊവ്വ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ വെച്ച് ചേരുന്നു. ഈ യോഗത്തിൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്ക റ്റിന്റെ 2 പകർപ്പ് സഹിതം ഫോട്ടോ അറ്റ.സ്റ്റേഷൻ നടത്തി വിദ്യാർത്ഥി/രക്ഷിതാവ്/ അധ്യാപകർ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

SHASTHROLSAVAM PARTICIPANTS ID

പ്രധാനധ്യാപകരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക്‌

എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലും നിലവില്‍ പ൦ന൦ നടത്തുന്നഐ  ഇ ഡി സി കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും സ്കൂളിലെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ എണ്ണം, ഐ ഇ ഡി കുട്ടികള്‍ക്ക് വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ ചെയ്ത് നല്‍കിയിട്ടുള്ള മറ്റു സൌകര്യങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അടിയന്തിരമായി അറിയിക്കനാവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് DPI യില്‍ നിന്ന് രണ്ടു പ്രോഫോര്‍മകള്‍ അയച്ചിരുന്നു.ഒരാഴ്ച മുമ്പേ പ്രോഫോര്‍മകള്‍ ബ്ലോഗില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏതാനും സ്കൂളുകള്‍ മാത്രമേ പ്രോഫോര്‍മകള്‍ പൂരിപ്പിച്ച് നല്‍കിയിട്ടുള്ളൂ.അടിയന്തിരമായി താഴെ ലിങ്കില്‍ കൊടുക്കുന്ന പ്രോഫോര്മകള്‍ പൂരിപ്പിച്ച് ഓഫീസില്‍ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. കാലതാമസം വരുത്തുന്ന സ്കൂളുകളുടെ വിവരം DDE, DPI ഓഫിസുകള്‍ക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്.

പ്രോഫോര്‍മ

Tuesday, 14 November 2017

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ   ശ്രെദ്ധ ക്ക് 

നാളെ  (16-11 -2017 )  രാവിലെ  11 .30  മണിക്ക്  HM  CONFERENCE  കമ്പിൽ  മാപ്പിള  ഹൈ  സ്കൂളിൽ  വെച്ചു  ചേരുന്നതാണ്  . എല്ലാ   പ്രധാനാധ്യാപകരും കൃത്യ  സമയത്തു  തന്നെ  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് ..
പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ   ശ്രെദ്ധക്ക് 

ഉച്ചഭക്ഷണ  പദ്ധതിയുമായി  ബന്ധപ്പെട്ട്   ഈ  ഉപജില്ലയിലെ  സ്കൂളുകളിൽ  പാചക വാതക കണക്ഷൻ  എടുക്കാത്ത  ഏതെങ്കിലും  സ്കൂൾ  ഉണ്ടെങ്കിൽ  ആ  വിവരം  ഇന്നുതന്നെ (14 -11 -17 )  ഈ ഓഫീസിൽ  ഫോൺ മുഖാന്തിരം  അറിയിക്കേണ്ടതാണ് 

Monday, 13 November 2017

സ്വഛ്‌ വിദ്യാലയ പുരസ്കാര്‍ 

സ്വഛ്‌ വിദ്യാലയ പുരസ്കാര്‍  അവാര്‍ഡിന് അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തിയ്യതി 15/11/2017 ആണ്. MHRD website വഴിയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്.

സരകുലര്‍ കാണാന്‍  ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  ശ്രെദ്ധക്ക് 

GAINPF  വളരെ  അടിയന്തിരം 

പേ റിവിഷനുമായി  ബന്ധപ്പെട്ട്  P .F  ഷെഡ്യൂളിൽ  മെർജ്  ചെയ്ത  ബിൽ ,   എൻ ക്യാഷ് ചെയ്ത  തീയതി , ജി . ഒ . നമ്പർ എന്നിവ  രേഖപ്പെടുത്തി 15-11-17  നു  തന്നെ  ഓഫീസിൽ  എത്തിക്കേണ്ടതാണ് ..

അറിയിപ്പ്

മൂന്ന് അഞ്ച് ക്ലാസ്സുകളിലെ പ൦നത്തില്‍ പിന്നാക്കം നില്‍ക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കായി നടപ്പിലാക്കുന്ന ശ്രദ്ധ പദ്ധതി ഇതുവരെ നടപ്പിലാക്കാത്ത വിദ്യാലയങ്ങള്‍ ഈ വിവരം ഓഫിസില്‍ അടിയന്തിരമായി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

വളരെ  അടിയന്തിരം 
ഉച്ചഭക്ഷണ  പദ്ധതിയുമായി  ബന്ധപ്പെട്ട്  Daily  Data Entry  ഇന്നു (14 -11 -17 )  ചെയ്ത  ഉടനെ  ഫോൺ മുഖേന  ഈ ഓഫീസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് 

കലോത്സവം സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്

LP  വിഭാഗം പ്രസംഗ മത്സരത്തിന്‍റെ വിഷയം 

                                 "എന്‍റെ ഗ്രാമം"

സബ്ജില്ല തല മത്സരങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ഇന്ന്, 14/11/2017 ന് ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്ക് ആരംഭിക്കും.

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  ശ്രെദ്ധക്ക് 

ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്  - വളരെ  അടിയന്തരം

മൂന്നാം  വോള്യം - അധികമുള്ള പാഠ പുസ്തകങ്ങൾ നാളെ  (15 -11 -2017 ) -  2  മണിക്ക് തന്നെ ഈ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ് . ആവശ്യമുള്ള  പാഠ പുസ്തകങ്ങൾ  കൈ പറ്റേണ്ടതുമാണ് ....

തളിപറമ്പ സൌത്ത് സബ്ജില്ലാ തല കലോത്സവം 2017-18 ന്‍റെ സമയക്രമവും നോട്ടീസും കാണാന്‍ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കലോത്സവത്തിന്റെ രജിസ്ട്രേഷന്‍ 14/11/2017 ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 2.00 മണിക്ക് ആരംഭിക്കും


സബ്ജില്ലാ തല കലോത്സവം നോട്ടീസ്


Sunday, 12 November 2017

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക്‌-കലോല്‍സവവുമായിബന്ധപ്പെട്ട ഉത്പന്ന ശേഖരണം സംബന്ധിച്ച് 

കലോല്‍സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്പന്ന ശേഖരണം നാളെ, 14/11/2017 ന്  നടക്കുന്നു.ഉത്പന്ന ശേഖരണം നടത്തുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളും സമയവും താഴെ കൊടുക്കുന്നു.ശേഖരണ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്ക് അടുത്തുള്ള മറ്റു വിദ്യാലയങ്ങള്‍ ഉത്പന്നങ്ങള്‍ തൊട്ടടുത്തുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ കൃത്യ സമയത്ത് എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.എല്ലാ സ്കൂളുകളും ശേഖരിച്ച ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റും സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

കേന്ദ്രം                                                                         സമയം

ചേലേരി എ യു പി സ്കൂള്‍                              രാവിലെ 10.15 മണി 

കൊളച്ചേരി എ യു പി സ്കൂള്‍                        രാവിലെ 10.30 മണി

പെരുമാചേരി എ യു പി സ്കൂള്‍                   രാവിലെ 10.45 മണി 

രാധാകൃഷ്ണ എ യു പി സ്കൂള്‍                    രാവിലെ 11.30 മണി

ചട്ടുകപ്പാറ HSS                                                        രാവിലെ 11.45 മണി

കുറ്റ്യാട്ടൂര്‍ എ യു പി സ്കൂള്‍                           ഉച്ചക്ക് 12.00 മണി 

മയ്യില്‍ ബി ആര്‍ സി                                                ഉച്ചക്ക് 12.30 

മുല്ലക്കൊടി എ യു പി                                           ഉച്ചക്ക് 1.00 മണി

പറശ്ശിനി  എ യു പി സ്കൂള്‍                              ഉച്ചക്ക് 1.15 മണി

ആന്തൂര്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റി                                    ഉച്ചക്ക് 1.30 മണി

മൊറാഴ സെന്‍ട്രല്‍ യു പി സ്കൂള്‍                   ഉച്ചക്ക് 2.00 മണിThursday, 9 November 2017

അറിയിപ്പ് 

കേരള മുന്നാക്ക സമുദായ കോര്‍പറേഷന്‍  നല്‍കുന്ന 2017-18 വര്‍ഷത്തെ സമുന്നതി സ്കോളര്‍ഷിപ്പിനുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 15/11/2017 ആണ് അവസാന തിയ്യതി കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി www.kswcfc.orgഎന്ന website സന്ദര്‍ശിക്കുക. അപേക്ഷകള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയാണ് സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടത്‌. 

പ്രവൃത്തി പരിചയ മേള സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്


റവന്യൂ ജില്ല പ്രവൃത്തി പരിചയ മേള 10/11/2017 , 11/11/2017 (വെള്ളി, ശനി  ദിവസങ്ങളിലായി ) ചൊവ്വ ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി സ്കൂളില്‍ വെച്ച് നടക്കുന്നു.
LP,HS വിഭാഗങ്ങളിലെ മത്സരങ്ങള്‍ 10/11/17 നും UP,HSS വിഭാഗങ്ങളിലെ മത്സരങ്ങള്‍ 11/11/2017 നുമാണ് നടക്കുന്നത്. രാവിലെ 10 മണി മുതല്‍ ഓണ്‍ ദി സ്പോട്ട് മത്സരങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കും. ഓണ്‍ലൈന്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആയതിനാല്‍ സാക്ഷ്യപത്രവും ID യും സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതില്ല.


  MR vaccination Campaign


 List of private hospitals where free MR vaccine will be supplied as part of MR Vaccination Campaign . Kindly inform all the children and parents who have missed MR vaccine during the school sessions. MR vaccine is also given at all Govt. health facility.


 

                                                  അറിയിപ്പ്

സ്ക്കൂള്‍ കലോല്‍സവത്തിന്റെ  online entry മാത്രം നടത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ  യൂസര്‍നെയിമും പാസ്‌വേര്‍ഡും അയക്കുന്നു. കലോല്‍സവത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന സ്ക്കൂളുകള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും ഓണ്‍ലൈന്‍ എന്‍ട്രി നടത്തുന്നതിനാവശ്യമായ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കേണ്ടതാണ്.

User NamePassword
thaliparamba_southadmin@138

Wednesday, 8 November 2017

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധക്ക്

2017-18 വര്‍ഷം സര്‍ക്കാര്‍ /AIDED/UN AIDED(അംഗീകൃതം ) വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ ഉള്ള IED കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും അവര്‍ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന സൌകര്യവും സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഫോര്‍മയില്‍ ശേഖരിച്ചു എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഓഫിസിലേക്കു അയക്കേണ്ടതാണ്.IED കുട്ടികളായി പരിഗണിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡവും  ഇതോടൊപ്പം അറിവിലേക്കായി ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു
അറിയിപ്പ്

സബ് ജില്ല ഗണിത ശാസ്ത്ര അസോസിയേഷൻ H, UP വിഭാഗം കുട്ടികൾക്കായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ശ്രീനിവാസ രാമാനുജൻ പേപ്പർ പ്രസന്റേഷൻ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ 18/11/2017 ന് മുമ്പ് സെക്രട്ടറിയുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. Mobile .9995465420,85471 29620.
Hട വിഷയം: പ്രശ്ന പരിഹാരം ബീജഗണിതത്തിലൂടെ
UP വിഷയം: ഭിന്ന സംഖ്യയും പ്രയോഗവും.

അറിയിപ്പ് 

മൂന്നാം  വോള്യ  പാഠപുസ്തകത്തിത്തിന്റെ  excess /shortage  പ്രൊഫോർമ   താഴെ  കൊടുക്കുന്നു . പ്രൊഫൊർമ  പൂരിപ്പിച്ച്  9 -11 -17  ഓഫീസിൽ  സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്  

Tuesday, 7 November 2017

നവംബര്‍ 7 മുതല്‍ 14 വരെ എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലും  ശാസ്ത്രാവബോധ വാരം ആചരിക്കെണ്ടതാണ്


വിശദ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി താഴെ കൊടുത്ത ലിങ്കുകളില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.


LETTERറവന്യു ജില്ലാ സ്ക്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവം രജിസ്‌ട്രേഷൻ

അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയ്ക്ക്‌

റവന്യു ജില്ലാ സ്ക്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവം രജിസ്‌ട്രേഷൻ 
കണ്ണൂർ   GVHSS  (സ്പോർട്സ്) -ൽ    നവംബർ 9 ന് രാവിലെ 11
മണിക്ക്   ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.    കഴിഞ്ഞ   വർഷം   സ്വികരിച്ച 
റോളിംഗ്  ട്രോഫികൾ ട്രോഫി  കമ്മിറ്റിയെ  തിരികെ  ഏൽപ്പിച്ച 
ശേഷം രജിസ്‌ട്രേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് 
അറിയിക്കുന്നു.   
ശാസ്ത്രോല്സവത്തിന്‍റെ വിശദ വിവരങ്ങള്‍ കാണാന്‍ താഴെ ലിങ്കുകളില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

NOTICE-1
NOTICE -2

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക്‌

2017-18 വര്‍ഷത്തെ ഒ ബി സി പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പിനായി അപേക്ഷാ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപേക്ഷാ ഫോറത്തിന്റെ മാതൃകയും പ്രധാനാധ്യാപകര്‍ക്കും അപേക്ഷകര്‍ക്കുമുള്ള നിര്‍ദേശങ്ങളും താഴെ കൊടുക്കുന്നു.അപേക്ഷാ സ്കൂളുകളില്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ട അവസാന തിയ്യതി 24/11/2017 ആണ്. 

നവംബര്‍ 13 മുതല്‍ ഡിസംബര്‍ 5 വരെ അപേക്ഷകള്‍ www.scholarship.itschool.gov.in എന്ന പോര്‍ട്ടല്‍ വഴി ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി data entry  നടത്താവുന്നതാണ് 

OBC PREMETRIC SCHOLARSHIP

 

// അറിയിപ്പ് // 

 ഫുൾ  ടൈം  ബെനിഫിറ്റ്   കിട്ടിയ  അറബിക്  ടീച്ചർ മാരുടെ  വിവരങ്ങൾ, ഫുൾ  ടൈം  ബെനിഫിറ്റ്   കിട്ടിയ തീയതി   എന്നിവ  ഇന്നു  തന്നെ  ഓഫീസിൽ  അറിയിക്കേണ്ടതാണ്   

ജവഹര്‍ നവോദയ വിദ്യാലയ സെലക്ഷന്‍ ടെസ്റ്റ്‌ സംബന്ധിച്ച്

ഈ വര്‍ഷം നവോദയ വിദ്യാലയ സെലക്ഷന്‍ ടെസ്റ്റ്‌ ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി ആണെന്നറിയിച്ചിരുന്നു. ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി അപേക്ഷിക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് വേണ്ടി നിര്‍ദേശങ്ങള്‍   ഓഫിസില്‍ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ള പ്രധാനാദ്ധ്യാപകര്‍  നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ഓഫിസില്‍ വന്നു കൈപറ്റെണ്ടതാണ്.

ഓഫ്‌ ലൈന്‍ അപേക്ഷാ ഫോറം

www.nvshq.org /jnvkannur.gov.in  എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ല്‍ ലഭ്യമാണ്.

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിലാസം 

The Principal
Javahar Navodaya Vidyalaya
Chendayaad
Kannur Dist.

LINK

Monday, 6 November 2017കേരള റാലി ഫോർ സയൻസ് 


കേരള റാലി ഫോർ സയൻസ് എന്ന പേരിൽ നവംബർ 7 മുതൽ 14 വരെ വിപുലമായ ശാസ്ത്ര പ്രചാരണ പരിപാടിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും വിവിധ ശാസ്ത്ര സംഘടനകളും ചേർന്ന് സംഘടിപ്പികുവാൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ചെയർമാനായിട്ടുള്ള സംസ്ഥാന സമിതി
തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് .മേരി ക്യൂറി, സി.വി.രാമൻ ഇവരുടെ ജന്മദിനം മുതൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ ജന്മദിനംവരെയാണ് പരിപാടിനവംബർ 7 ന് എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ശാസ്ത്ര അസംബ്ലിയും വാരാചരണ കാലത്ത് രാവിലെ 9.30 മുതൽമേരി ക്യൂറി, നെഹ്റു ഇവരുടെ ജീവിതവും ശാസ്ത്രവും എന്ന വിഷയത്തിൽ സ്കൂളുകളിലെ എല്ലാ ക്ലാസ്സ് മുറികളിലും ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത ടlide പ്രകാരംഅധ്യാപകനും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ടീം ചേർന്ന് ക്ലാസ്സെടുക്കേണ്ടതാണ്.നവംബർ 14 ന് സ്കൂളിനകത്ത് ശാസ്തറാലിയും ഘടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.നവംബർ 14 ന് ജില്ലാ ശാസത്ര റാലിയും നടക്കും. സ്കൂൾ തല പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാതൃകപരമായി സംഘടിപ്പിച്ച് മാധ്യമ പ്രചാരണം നൽകണം. പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് മേൽ ഓഫീസ്കൾക്ക് നൽകണം
പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക്‌ 

09/11/2017 ന് വ്യാഴാഴ്ച പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഉച്ചക്ക് ശേഷം 3 മണിക്ക് BRC മയ്യിലില്‍ വെച്ച് ചേരുന്നു. എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും നിര്‍ബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  ശ്രെദ്ധക്ക് 


ഗെയിൻ  പി.എഫ്  സൈറ്റിൽ  എല്ലാ   കെ .എ എസ്‌  ഇ  പി  എഫ്  വരിക്കാ  രുടേയും  2016 -2017  ലെ  ഓപ്പണിംഗ്  ബാലൻസും (2015 -2016  ലെ  ക്ലോസിങ്  ബാലൻസ് ) , കുറവ്  ചെയ്യേണ്ട  ഡി .എ  അരിയറുകളും  ഒ .ബി  ലോൺ  വിവരങ്ങളും  രണ്ട്  ദിവസനത്തിനകം  അപ്ഡേറ്റ്  ചെയ്യണമെന്ന്  അറിയിക്കുന്നു.        Update    ചെയ്‌ത്  റിപ്പോർട്ട്           ഓഫീസിൽ 10  -11 -17   മുൻപ്  സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് . 


HM -ID  Entry -Opening  Balance 
Add  New  -OB &AB CD  and  Verify 
Entry  O .B loan  Verify 
// അറിയിപ്പ് // 


കെ .എ .എസ് .ഇ .എഫ് -gain  PF  നിർദ്ദേശങ്ങളും  പ്രൊഫോർമയും   താഴെ കൊടുക്കുന്നു .  പൂരിപ്പിച്ച പ്രൊഫോർമ  9 -11 -17  ന്  മുൻപ്  ഈ  ഓഫീസിൽ  സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക്‌.


റവന്യൂ ജില്ലാ തല ശാസ്ത്ര ക്വിസ് ടാലെന്റ്റ്‌ സേര്‍ച്ച്‌ മത്സരങ്ങള്‍ 08/11/2017 ബുധനാഴ്ച GVHSS, കണ്ണൂരില്‍ വെച്ച് നടക്കുന്നു. സമയക്രമം താഴെ കൊടുക്കുന്നു. അര്‍ഹരായ  വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ  സാക്ഷ്യപത്രം AEO ഓഫിസില്‍ വന്നു കൈപറ്റെണ്ടതാണ്.                                                                          സ്ഥലം                                   സമയം 

L P വിഭാഗം  ക്വിസ്                    GVHSS, കണ്ണൂര്‍                        ഉച്ചക്ക് 1.00 മണിക്ക് 

U P വിഭാഗം   ക്വിസ്                  GVHSS, കണ്ണൂര്‍                        രാവിലെ  11.30 മണിക്ക് 

HS   വിഭാഗം   ക്വിസ്                 GVHSS, കണ്ണൂര്‍                         രാവിലെ 10.30 മണിക്ക്

HS   വിഭാഗം ടാലെന്റ്റ്‌        
സേര്‍ച്ച്‌ മത്സരം                           GVHSS, കണ്ണൂര്‍                            രാവിലെ 10.30 മണിക്ക്

HSS വിഭാഗം ക്വിസ്                     GVHSS, കണ്ണൂര്‍                        ഉച്ചക്ക് 1.00 മണിക്ക് 

Thursday, 2 November 2017

സ്മാര്‍ട്ട്‌ എനര്‍ജി പ്രോഗ്രാം 2017-18 തളിപറമ്പ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല

ക്വിസ് മത്സരങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച 2017 നവംബര്‍ 18 ന് തളിപറമ്പ മൂത്തേടത്     ഹൈ സ്കൂളില്‍ നടക്കുന്നു. വിശദ വിവരങ്ങള്‍ അറിയാന്‍ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
                       
 Link


പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയ്ക്ക്‌ 


സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍ക്കാര്‍/എയിഡഡ്‌സ്കൂളുകളിലെ ഒബിസി പ്രീ മെട്രിക് സ്കൊലര്ഷിപ്പിനു അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുവാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ അവരവരുടെ ബാങ്ക് അകൊണ്ടുകള്‍, ആധാര്‍ നമ്പറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 2017-18 മുതല്‍ സ്കൊലര്ഷിപ് അനുവദിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച അകൊണ്ടിലേക്ക് മാത്രമേ  തുക വിതരണം ചെയ്യുകയുള്ളൂ-ആയതിനാൽ  ഇനിയും  ആധാർ  നമ്പർ  ബാങ്ക്  അക്കൗണ്ടുമായി  ലിങ്ക്  ചെയ്യാത്തവർ  എത്രയും  പെട്ടെന്ന്  ലിങ്ക്‌  ചെയ്യണ്ടതാണ് .

// അറിയിപ്പ് // 

ഐഇഡിസി   CIRCULAR  കാണുക 

Wednesday, 1 November 2017

// അറിയിപ്പ് // 

കണ്ണൂർ റവന്യൂ ജില്ലാ ഗണിതശാസ്ത്ര ക്വിസ് മത്സരം 
04. II 2017      ശനിയാഴ്ച        ചൊവ്വ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിൽ 
വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.
                                         സമയക്രമം 
                                        LP    - 10.30 am
                                        UP   - 10.30 am
                                        HS   - 1.30 pm
                                        HSS - 2.30 pm
  • ഉപജില്ലാ തലത്തിൽ ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനം നേടിയവരാണ് പങ്കെടുക്കേണ്ടത്.
  • മത്സരത്തിനു പോകുന്നവർ   ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ആഫീസറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങേണ്ടതാണ് 
  • മത്സരാർത്ഥികൾ നിശ്ചിത സമയത്തിനു അര മണിക്കൂർ മുമ്പേ ഹാജരാകേണ്ടതാണ്

Tuesday, 31 October 2017

// അറിയിപ്പ് // 

 കണ്ണൂർ റവന്യു  ജില്ലാ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രമേളയുടെ 
ഭാഗമായുള്ള ക്വിസ്സ് മത്സരം 6-11-17 (തിങ്കൾ) ന് ചൊവ്വ ഹയർ 
സെക്കന്ററി സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടക്കും. 

സമയം -LP, UP രാവിലെ 10 മണി
                HS ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30 
                HSS ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30

     സബ് ജില്ലാ മത്സരത്തിൽ വിജയികളായ ടീമുകൾ ബന്ധപ്പെട്ട 
AE0 /H M ന്റെ  സാക്ഷ്യപത്രവുമായി  കൃത്യ  സമയത്ത് എത്തി
ച്ചേരേണ്ടതാണ്. 

റവന്യു ജില്ലാ തല ശാസ്ത്ര ,സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര ഗണിത ക്വിസ് മത്സരങ്ങളുടെയും ശാസ്ത്ര ,സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര ടാലെന്‍റ്റ് സേര്‍ച്ച്‌ എക്സാമിനേഷന്‍ എന്നിവയുടെ സമയക്രമം അറിയാന്‍ താഴെ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 Circular
Circular


// അറിയിപ്പ് // 

കണ്ണൂർ  ഏരിയ  ഉറുദു  ടീച്ചേഴ്സ്  അക്കാഡമിക്  കോംപ്ലക്സ്  മീറ്റിംഗ്                   1 / 11 /20 17  ബുധനാഴ്ച  രാവിലെ  10  മണി  മുതൽ  4  മണി  വരെ  കണ്ണൂർ  നോർത്ത്  ബി  ആർ  സി  ഹാളിൽ  വെച്ച്  നടത്തുവാൻ  തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്.  മീറ്റിംഗിൽ  എല്ലാ  ഉറുദു  അദ്ധ്യാപകരും  പങ്കെടുക്കണമെന്ന്  അറിയിക്കുന്നു 

Monday, 30 October 2017

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക്‌

2017-18 വര്‍ഷത്തെ സ്കൂള്‍ യുനിഫോം വിതരണത്തിനായി അനുവദിച്ച തുകയില്‍ പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ അകൌണ്ടില്‍ ബാക്കി നില്‍ക്കുന്ന തുക ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഒഫിസരുടെ അകൌണ്ടില്‍ തിരിച്ചടക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ആയതു തിരിച്ചടച്ചതിന്‍റെ  വിവരം രണ്ടു ദിവസത്തിനകം (2/11/2017 നകം)  ഓഫിസില്‍ രേഖാ മൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

നുമാറ്റ്സ് പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്

നുമാറ്റ്സ്പദ്ധതിയിലേക്ക് സെലക്ട്‌ ചെയ്ത കുട്ടികളുടെ പ൦ന പുരോഗതി റിപ്പോര്‍ട്ടിന്‍റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകര്‍പ്പ് ഓഫിസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

Saturday, 28 October 2017

// അറിയിപ്പ് // 


കേരള റാലി ഫോര്‍ സയന്‍സ്  2017 നവംബര്‍ 7 മുതല്‍ 14 വരെ എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലും ശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സുകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനെ മുന്നോടിയായി  കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ സ്കൂളുകളിലെ റി സോര്‍സ് ടീം  മെമ്പര്‍ മാര്‍ക്കുള്ള പരിശീലനവും ഉദ്ഘാടനവും 2017 ഒക്ടോബര്‍ 30 ന് 2.30 ന് കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ വച്ച് ബഹു.വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി  നിര്‍വഹിക്കുന്നു. എല്ലാ യു.പി,ഹൈസ്കൂളുകളില്‍ നിന്നും ഓരോ അധ്യാപകരെ പങ്കെടുപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .

// അടിയന്തിരം // 

 അയൺ  ഫോളിക്  W I f S  programme   -2017  ഏപ്രിൽ  മുതൽ  2017  സെപ്റ്റംബർ  വരെയുളള  കാലയളവിലെ  കണക്കുകൾ  30 -10 -17  ന്  മുൻപ്  താഴെ  കൊടുത്ത  പ്രഫോർമയിൽ   ഓഫീസിൽ  സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .

// പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  ശ്രെദ്ധക്ക് // 

മലയാള ദിനാഘോഷവും  ശ്രെഷ്ഠ  ഭാഷാ വാരാഘോഷവും  സംബന്ധിച്ച  circular ഉം  പ്രതിഞ്ജയും   താഴെ കൊടുക്കുന്നു 
circular റിലേ  നിർദ്ദേശങ്ങൾ  നിർബന്ധമായും  പാലിക്കേണ്ടതാണ് 

പരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചതീന്‍റെ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ 2017 നവംബര്‍ 10 ന് മുമ്പായി ഓഫിസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്..


// അറിയിപ്പ് // 
 സ്കൂളുകളിൽ പഴം / പച്ചക്കറി  തോട്ടം  ഉണ്ടെങ്കിൽ 
അതിന്റെ  ഫോട്ടോ  എടുത്ത്  താഴെ കൊടുത്ത  ഈമെയിൽ  അഡ്രസ്സിൽ  അയക്കേണ്ടതാണ് 
rethielayade @gmail .com 

Thursday, 26 October 2017

// അറിയിപ്പ് // 

ജവാഹർ നവോദയ  വിദ്യാലയ  സെക്ഷൻ  ടെസ്റ്റ് -
LIST  -  URBAN  SCHOOLS -IN TALIPARAM BA  SOU TH. ലിസ്‌റ്റും  നിർദ്ദേശങ്ങളും  താഴെ കൊടുക്കുന്നു  
LIST 

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധക്ക്

2013-14, 14-15 വര്‍ഷം ന്യൂനപക്ഷ പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് വിതരണത്തിനായി സ്കൂളുകള്‍ക്ക് നല്‍കിയിരുന്ന ഫണ്ടില്‍ വിതരണം ചെയ്യാത്തതും.അധികമായി സ്കൂളുകള്‍ക്ക് അനുവദിക്കുകയും ചെയ്ത ഫണ്ട് സ്കൂളുകളില്‍ ബാക്കി നീക്കിയിരിപ്പുണ്ടെങ്കില്‍ ഫണ്ട് അനുവദിച്ച വര്‍ഷവും തുകയും രേഖാ മൂലം രണ്ടു ദിവസത്തിനകം ഓഫിസില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഫണ്ട് ബാക്കിയില്ലാത്ത സ്കൂളുകളും  NIL റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.DPI ക്കു 30/10/2017 ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടാതുകൊണ്ട് കാലതാമസം വരുത്താന്‍ പാടുള്ളതല്ല .

// അറിയിപ്പ് // 

ഉച്ച ഭക്ഷണ  പദ്ധതി  -പാചകപ്പുര  സംബന്ധിച്ച  വിവരങ്ങൾ  സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള  പ്രൊഫോർമ  താഴെ  കൊടുക്കുന്നു .  പ്രൊഫോര്മ പൂരിപ്പിച്  നാളെ  (26 / 10 / 17 ) തന്നെ  ഓഫീസിൽ  സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .


അറിയിപ്പ് 

Wednesday, 25 October 2017


// അറിയിപ്പ് // 

ഉച്ച ഭക്ഷണ  പദ്ധതി  Daily  data  അപ്‌ലോഡ്  ചെയ്ത്  എല്ലാ  ദിവസവും  ഉച്ചയ്ക്ക്  2  മണിക്ക്  മുൻപായി  ഓഫീസിൽ  റിപ്പോർട്ട്  ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
// അറിയിപ്പ് // 

നവംബർ  1  മുതൽ സ്കൂളുകളിൽ   ഉച്ചഭക്ഷണ പാചകത്തിന്  ഗ്യാസ്  അടുപ്പ്  മാത്രം  ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്  എന്ന്  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ   ഡയറക്ടർ  അറിയിക്കുന്നു.
// അറിയിപ്പ് // 

മൂന്നാം  വോള്യ  പാഠപുസ്തകത്തിന്  ഇൻഡന്റ്  ചെയ്തതിനേക്കാൾ   ആവശ്യമുള്ളവർ,  ഇൻഡൻറ്  ചെയ്യാൻ  വിട്ടുപോയവർ  താഴെകൊടുത്ത  പ്രൊഫോർമയിൽ  27 -10 -17  നകം  ഓഫീസിൽ  അറിയിക്കേണ്ടതാണ് 

അറിയിപ്പ് 

IRON FOLIC TABLET Ign¨ Ip«nIfpsSF®w

APRIL
MAY
JUNE
JULY
AUGUEST
SEPTEMBER
2017-18 hÀj¯n DEWORMING TABLET Ign¨ Ip«nIfpsSF®w :
IRON FOLIC TABLET Ign¨ Ip«nIfpsSF®w
  
 തുടങ്ങിയ  വിവരങ്ങൾ  ഇന്നു  തന്നെ    റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ്ടതാണ്